Hinode City

(Write Review)

Minh Khai, Hai Ba Trung, Hanoi

  • Off Plan
For Sale (4 Units) From $215,773
For Rent (1 Units) From $913
Request Details
9

Hinode City

(Write Review)
Minh Khai, Hai Ba Trung, Hanoi
Off Plan
For Sale (4 Units) From $215,773
For Rent (1 Units) From $913

Prices by Room Types

Available Units at Hinode City

Hinode City in Minh Khai, Hanoi

nhập từ châu Âu.
Nhận nhà ở luôn.
Giá ưu đãi 5 tỷ (giá của chủ đầu tư tại tháng 6/ 2019 là 5,5 tỷ).
Liên hệ chị Vân: +66 (0) 2 508 8780.

Reviews

Write a review
Know this project? Be the first to review