Hiển thị 496 danh mục.

Saigon Pearl Complex mới

Bất động sản Chào bán tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

Chào bán Bất động sản với 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm có diện tích bên trong là 99 mét vuông. Bất động sản là một phần của cộng đồng cư dân khép kín Saigon Pearl Complex tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh. Đơn vị được chào bán với mức giá ₫4,200,000,000 và bạn có thể mua Bất động sản này.

3 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
99 m2 Tầng: Đất nền
₫ 4,200,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Masteri Thao Dien mới

Bất động sản Chào bán tại Quận 2, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

Chào bán Bất động sản với 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm có diện tích bên trong là 87 mét vuông. Bất động sản là một phần của cộng đồng cư dân khép kín Masteri Thao Dien tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh và đã hoàn thành trong 2017 thg 1. Đơn vị được chào bán với mức giá ₫3,500,000,000 và bạn có thể mua Bất động sản này.

3 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
87 m2 Tầng: Đất nền
₫ 3,500,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Vinhomes Central Park mới

Bất động sản Chào bán tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

V29-1540 là một Bất động sản với diện tích 110 mét vuông kèm 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm đang được Chào bán. Là một phần của Vinhomes Central Park Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Ngự tại tại Hồ Chí Minh. Bạn có thể mua Chung cư với giá cơ sở là ₫5,500,000,000 (₫50,000,000/Sq.M).

3 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
110 m2 Tầng: Đất nền
₫ 5,500,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Imperia An Phu mới

Bất động sản Chào bán tại Quận 2, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

Chào bán Bất động sản với 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm có diện tích bên trong là 135 mét vuông. Bất động sản là một phần của cộng đồng cư dân khép kín Imperia An Phu tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh. Đơn vị được chào bán với mức giá ₫4,650,000,000 và bạn có thể mua Bất động sản này.

3 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
135 m2 Tầng: Đất nền
₫ 4,650,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Serenity Sky Villas mới

Bất động sản Chào bán tại Quận 3, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

Chào bán Bất động sản với 2 phòng ngủ và 3 phòng tắm có diện tích bên trong là 114 mét vuông. Bất động sản là một phần của cộng đồng cư dân khép kín Serenity Sky Villas tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh. Đơn vị được chào bán với mức giá ₫16,072,000,000 và bạn có thể mua Bất động sản này.

2 Phòng ngủ 3 Phòng tắm
114 m2 Tầng: Đất nền
₫ 16,072,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

The Gold View mới

Bất động sản Chào bán tại Quận 1, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

Chào bán Bất động sản với 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm có diện tích bên trong là 50 mét vuông. Bất động sản là một phần của cộng đồng cư dân khép kín The Gold View tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh. Đơn vị được chào bán với mức giá ₫1,666,000,000 và bạn có thể mua Bất động sản này.

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
50 m2 Tầng: Đất nền
₫ 1,666,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

The View at Riviera Point mới

Bất động sản Chào bán tại Quận 7, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

V29-1151 là một Bất động sản với diện tích 125 mét vuông kèm 3 phòng ngủ và 3 phòng tắm đang được Chào bán. Là một phần của The View at Riviera Point Quận 7, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh. Bạn có thể mua Chung cư với giá cơ sở là ₫3,559,000,000 (₫28,472,000/Sq.M).

3 Phòng ngủ 3 Phòng tắm
125 m2 Tầng: Đất nền
₫ 3,559,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Dragon Hill mới

Bất động sản Chào bán tại Quận 7, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

V29-1202 là một Bất động sản với diện tích 74 mét vuông kèm 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm đang được Chào bán. Là một phần của Dragon Hill Quận 7, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh. Bạn có thể mua Chung cư với giá cơ sở là ₫1,400,000,000 (₫18,918,919/Sq.M).

2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
74 m2 Tầng: Đất nền
₫ 1,400,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

The Panorama mới

Bất động sản Chào bán tại Quận 7, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

V29-1200 là một Bất động sản với diện tích 33 mét vuông kèm 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm đang được Chào bán. Là một phần của The Panorama Quận 7, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh. Bạn có thể mua Chung cư với giá cơ sở là ₫1,500,000,000 (₫45,592,705/Sq.M).

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
33 m2 Tầng: Đất nền
₫ 1,500,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

PHU MY APARTMENT mới

Bất động sản Chào bán tại Quận 7, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

V29-1204 là một Bất động sản với diện tích 91 mét vuông kèm 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm đang được chào bán Chào bán., Thuộc dự án PHU MY APARTMENT tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh. Bất động sản có thể được mua với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và mức giá chào bán là ₫2,200,000,000 (₫24,175,824/Sq.M).

2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
91 m2 Tầng: Đất nền
₫ 2,200,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Jamona Heights mới

Bất động sản Chào bán tại Quận 7, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

Chào bán Bất động sản với 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm có diện tích bên trong là 48 mét vuông. Bất động sản là một phần của cộng đồng cư dân khép kín Jamona Heights tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh. Đơn vị được chào bán với mức giá ₫1,900,000,000 và bạn có thể mua Bất động sản này.

2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
48 m2 Tầng: Đất nền
₫ 1,900,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

CentreMark mới

Bất động sản Chào bán tại Quận 9, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

Bất động sản là một phần của cộng đồng cư dân khép kín CentreMark tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh. Đơn vị được chào bán với mức giá ₫8,800,000,000 và bạn có thể mua Bất động sản này.

12 Phòng ngủ 12 Phòng tắm
N/A Tầng: N/A
₫ 8,800,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

THE EASTERN APARTMENT mới

Bất động sản Chào bán tại Quận 9, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

V29-1224 là một Bất động sản với diện tích 96 mét vuông kèm 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm đang được chào bán Chào bán., Thuộc dự án THE EASTERN APARTMENT tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh. Bất động sản có thể được mua với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và mức giá chào bán là ₫1,700,000,000 (₫17,708,333/Sq.M).

3 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
96 m2 Tầng: Đất nền
₫ 1,700,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Vinhomes Dong Khoi mới

Bất động sản Chào bán tại Tân Bình, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

V29-1235 là một Bất động sản với diện tích 69 mét vuông kèm 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm đang được chào bán Chào bán., Thuộc dự án Vinhomes Dong Khoi tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh. Bất động sản có thể được mua với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và mức giá chào bán là ₫4,900,000,000 (₫71,014,493/Sq.M).

2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
69 m2 Tầng: Đất nền
₫ 4,900,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

SUNWAH TOWER mới

Bất động sản Chào bán tại Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

V29-1245 là một Bất động sản với diện tích 97 mét vuông kèm 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm đang được chào bán Chào bán., Thuộc dự án SUNWAH TOWER tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh. Bất động sản có thể được mua với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và mức giá chào bán là ₫5,400,000,000 (₫55,670,103/Sq.M).

2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
97 m2 Tầng: Đất nền
₫ 5,400,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Pearl Plaza mới

Bất động sản Chào bán tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

V29-1723 là một Bất động sản với diện tích 92 mét vuông kèm 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm đang được Chào bán. Là một phần của Pearl Plaza Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh. Bạn có thể mua Chung cư với giá cơ sở là ₫4,700,000,000 (₫51,086,957/Sq.M).

2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
92 m2 Tầng: Đất nền
₫ 4,700,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

The Era Town mới

Bất động sản Chào bán tại Quận 5, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

V29-1273 là một Bất động sản với diện tích 93 mét vuông kèm 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm đang được Chào bán. Là một phần của The Era Town Quận 5, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh. Bạn có thể mua Chung cư với giá cơ sở là ₫2,300,000,000 (₫24,731,183/Sq.M).

3 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
93 m2 Tầng: Đất nền
₫ 2,300,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Binh Thanh House mới

Bất động sản Chào bán tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

V29-1250 là một Bất động sản với diện tích 96 mét vuông kèm 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm đang được Chào bán. Là một phần của Binh Thanh House Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh. Bạn có thể mua Nhà phố với giá cơ sở là ₫2,550,000,000 (₫26,562,500/Sq.M).

2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
96 m2 Tầng: N/A
₫ 2,550,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

M-One Saigon South mới

Bất động sản Chào bán tại Quận 7, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

V29-1531 là một Bất động sản với diện tích 93 mét vuông kèm 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm đang được Chào bán. Là một phần của M-One Saigon South Quận 7, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Ngự tại tại Hồ Chí Minh. Bạn có thể mua Chung cư với giá cơ sở là ₫1,800,000,000 (₫19,271,949/Sq.M).

3 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
93 m2 Tầng: Đất nền
₫ 1,800,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Ha Do 756 Sai Gon mới

Bất động sản Chào bán tại Quận 10, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

Thuộc dự án Ha Do 756 Sai Gon tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh. Bất động sản có thể được mua với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và mức giá chào bán là ₫12,000,000,000 (₫0/Sq.M).

7 Phòng ngủ 5 Phòng tắm
N/A Tầng: N/A
₫ 12,000,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Camellia - Townhouse mới

Bất động sản Chào bán tại Quận 7, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

V29-1262 là một Bất động sản với diện tích 93 mét vuông kèm 3 phòng ngủ và 3 phòng tắm đang được Chào bán. Là một phần của Camellia - Townhouse Quận 7, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh. Bạn có thể mua Nhà phố với giá cơ sở là ₫2,300,000,000 (₫24,731,183/Sq.M).

3 Phòng ngủ 3 Phòng tắm
93 m2 Tầng: N/A
₫ 2,300,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Bạn đang tìm kiếm loại Bất động sản tại Hồ Chí Minh nào?

 Bất động sản Chào bán tại Hồ Chí Minh tại The Era Town | V29-1273
The Era Town mới
District 5, Ho Chi Minh, Vietnam
₫2,300,000,000
3
2
93 m2
 Bất động sản Chào bán tại Hồ Chí Minh tại Topaz garden | V29-1602
Topaz garden mới
District 7, Ho Chi Minh, Vietnam
₫1,240,000,000
2
2
73 m2
 Bất động sản Chào bán tại Hồ Chí Minh tại Nam An Apartment | V29-1597
Nam An Apartment mới
Binh Tan, Ho Chi Minh, Vietnam
₫868,000,000
2
2
57 m2
 Bất động sản Chào bán tại Hồ Chí Minh tại Cityland Center Hills | V29-1610
Cityland Center Hills mới
Go Vap, Ho Chi Minh, Vietnam
₫1,600,000,000
3
2
N/A
 Bất động sản Chào bán tại Hồ Chí Minh tại Sunview Town | V29-1612
Sunview Town mới
Thu Duc, Ho Chi Minh, Vietnam
₫990,000,000
2
2
N/A
 Bất động sản Chào bán tại Hồ Chí Minh tại Cityland Riverside | V29-1825
Cityland Riverside mới
District 7, Ho Chi Minh, Vietnam
₫1,390,000,000
2
2
65 m2

Bạn có sở hữu Bất động sản tại Hồ Chí Minh?

Miễn phí niêm yết trên FazWaz.vn để tìm người mua hoặc người thuê!

Niêm yết Bất động sản

Dự án tại Hồ Chí Minh

Giá khởi điểm
₫0
Khoảng cách đến
Thành phố 5.59 Km.
N/A Số đơn vị
Bản vẽ thiết kế
Giá khởi điểm
₫0
Khoảng cách đến
Thành phố 4.96 Km.
N/A Số đơn vị
Bản vẽ thiết kế
Giá khởi điểm
₫0
Khoảng cách đến
Thành phố 4.96 Km.
N/A Số đơn vị
Bản vẽ thiết kế

Những điều bạn cần biết về thành phố Hồ Chí Minh

Trước đây được gọi là Sài Gòn, Hồ Chí Minh là một thành phố quốc tế, năng động, với các nhà hàng tinh tế, khách sạn hạng sang, các quầy bán đồ ăn trên phố đầy hấp dẫn, những khu chợ nhộn nhịp và các tòa nhà chọc trời hiện đại.

Tân Sơn Nhất là sân bay bận rộn nhất Việt Nam và nằm cách trung tâm chưa đầy chín km. Cảnh quan thành phố sôi động này nằm lẫn với các lối đi cổ xưa với các cửa hàng thiết kế và các tòa nhà đẹp. Hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài, nơi đây có lợi tức bất động sản gia tăng nhanh và tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trên cả nước.

Sự bùng nổ bất động sản của Việt Nam cho thấy không có dấu hiệu chững lại với nhiều khu chung cư chất lượng hàng đầu có trụ sở tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó bao gồm dự án phát triển hạng sang của Vin Homes tận hưởng khung cảnh sông nước hùng vĩ của sông Sài Gòn. Với hơn 2.500 căn hộ phong cách và khoảng 60 biệt thự, tự hào có trường học quốc tế, cửa hàng độc quyền, một số nhà hàng và bến du thuyền.

Các loại hình bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện đang là một trong những điểm đến giải trí hấp dẫn nhất toàn cầu, dẫn đến nhu cầu bất động sản ngày càng tăng ở thành phố Hồ Chí Minh nhu cầu bất động sản ngày càng tăng ở thành phố Hồ Chí Minh. Điều này là do tầng lớp trung lưu giàu nhanh, các dự án mới và sự tăng giá bất động sản giữa các khu vực như Hồng Kông và Thái Lan. Các nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi từ một bộ sưu tập đa dạng các chung cư và penthouse cao cấp trên toàn thành phố.

Trải dài trên nhiều tòa tháp và dự án phát triển khác nhau, đã có gần 40.000 căn hộ chất lượng cao được xây dựng chỉ trong vài năm qua. Trên thực tế, phần lớn các dự án phát triển mới hiện đang được xây dựng tại Hồ Chí Minh. Các dự án chung cư có xu hướng tập trung xung quanh một vài khu vực và nhiều trong số chúng ngự tại quận du lịch, bán lẻ và kinh doanh chính là Quận 1.

Sáng kiến phát triển lớn nhất tại Golden River cung cấp các căn hộ cao cấp với một, hai và ba phòng ngủ. Các căn hộ tầm trung tại Thành phố Hồ Chí Minh và các dự án chung cư giá cả phải chăng thường có thể được tìm thấy ở Quận 2, 7 và 9.

Khu vực phổ biến tại thành phố Hồ Chí Minh

Được chia thành 19 quận, Quận 2 và Quận 7 là nơi các nhà đầu tư có thể tìm thấy các bất động sản giá cả phải chăng bên cạnh các dự án phát triển được quy hoạch. Nằm ở trung tâm, Quận 1 nổi tiếng với người nước ngoài và được coi là khu vực đắt đỏ nhất trong số nhiều khu vực tại Hồ Chí Minh. Quận 1 là nơi có các điểm tham quan chính của Hồ Chí Minh, bao gồm Nhà thờ Đức Bà và tháp tài chính Bitexco. Mặc dù bất động sản đã đắt đỏ nhưng dự kiến giá sẽ còn tăng trong vài năm tới.

Quận 2, đặc biệt là xung quanh Thảo Điền, được người mua nước ngoài ưa chuộng do căn hộ chất lượng cao và cảm giác thân thiện với gia đình. Nhận nhiều đầu tư nhiều hơn, sự phong phú của các trường học, trung tâm thương mại và những căn nhà rộng rãi khiến khu vực này rất đáng sống. Hơn nữa, một tuyến tàu điện ngầm hoàn toàn mới sẽ được khai trương vào năm 2020, đảm bảo không chỉ khiến tăng giá nhà đất mà còn giúp đi lại dễ dàng giữa Quận 1 và Quận 2. Quận 3 cũng nhộn nhịp và rất phổ biến với những người mua nước ngoài cung cấp một loạt các ảnh hưởng văn hóa, quán cà phê và quán bar.

Các căn hộ giá rẻ khác nằm quanh Quận 5, nơi có các nhà hàng và đền thờ tuyệt vời của Trung Quốc. Giá cả phải chăng hơn nhiều so với các dự án phát triển trung tâm, Quận 5 vẫn nằm gần trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.

Quận 7 là điểm đến yêu thích cho các gia đình đang tìm kiếm các bất động sản sinh lợi hơn. Với quyền truy cập vào các sân golf và một loạt các lựa chọn ăn uống, nó nằm cách xa khu vực xây dựng của trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Đạt được sự phổ biến, khu vực này có cơ hội đầu tư tiềm năng trong dài hạn.

Phong cách sống tại thành phố Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh là trung tâm nhộn nhịp của Việt Nam với sự đa dạng về văn hóa, hiện đại, những bãi biển cát vàng và thức ăn đường phố.

Khám phá những đại lộ rợp bóng cây dọc theo thuộc địa cũ của Pháp này bằng xe xích-lô trong khi những người tìm kiếm ánh nắng mặt trời có thể đến bãi biển Phan Thiết. Đối với người thích mua sắm và thích cuộc sống về đêm sôi động, có rất nhiều cửa hàng, quán cà phê và quán bar quanh đường Đồng Khởi. Đừng bỏ lỡ chợ Bến Thành bán nhiều mặt hàng bao gồm nón truyền thống cũng như một loạt các nhà hàng ngoài trời đích thực.

Đi dạo quanh Công viên Tao Đàn có trụ sở tại Quận 1 và ngắm nhìn ngôi chùa Phật giáo hoặc khám phá công viên lớn nhất trong thành phố nằm trong Vườn bách thú và Vườn bách thảo Sài Gòn. Thuê một chiếc xe tay ga và đi khám phá quá khứ của Việt Nam tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh trong khi những người thích tìm hiểu văn hóa có thể thưởng thức một chương trình biểu diễn truyền thống của Việt Nam tại Nhà hát múa rối nước Rồng Vàng.

5 lý do hàng đầu để đầu tư vào thành phố Hồ Chí Minh

1. Triển vọng bán lẻCó rất nhiều tín đồ mua sắm tại thành phố Hồ Chí Minh đang thể hiện sự giàu có và phong cách mới. Với mức độ quan tâm đến các thương hiệu xa xỉ đạt mức cao nhất mọi thời đại, chi tiêu của người tiêu dùng đang tăng lên. Thành phố này là cửa ngõ chính của một loạt các thương hiệu quốc tế bao gồm Louis Vuitton, Prada và Dior đã mở cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam. Với lòng trung thành thương hiệu mới nổi, nơi đây có rất nhiều tiềm năng thị trường.

2. Trung tâm kinh tếHồ Chí Minh là trung tâm của phần lớn các hoạt động kinh tế tại Việt Nam. Thành phố này đóng góp 20% GDP Việt Nam trong khi nó đang tăng trưởng ngày càng mạnh hơn bất chấp suy thoái kinh tế toàn cầu. Thành phố này vẫn là điểm đến hấp dẫn nhất cho đầu tư nước ngoài trên cả nước.

3. Cải thiện cơ sở hạ tầngHệ thống tàu điện ngầm mới của thành phố Hồ Chí Minh đang được xây dựng và sẽ hoàn thành vào năm 2020. Các căn hộ và chung cư nằm gần các ga tàu điện ngầm hoàn toàn mới sẽ chứng kiến mức tăng giá lên tới 20% sau khi hệ thống hoàn thành. Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất là sân bay lớn nhất tại Việt Nam đón hơn 20 triệu khách du lịch hàng năm và thêm 40 đường bay đến một số vùng lãnh thổ từ Trung Quốc và Nhật Bản đến Hàn Quốc và các nước lớn ở châu Âu.

4. Lợi nhuận cho thuêKỳ vọng sẽ có những cải thiện vững chắc trong lợi nhuận cho thuê với tỷ lệ tiềm năng trung bình khoảng 6%-8% mỗi năm. Đây là mức tương đối cao khi so sánh với các thành phố lân cận như Bangkok, Hồng Kông và Singapore.

5. Thu hút nước ngoàilà một trong những điểm du lịch phát triển nhanh nhất thế giới, Hồ Chí Minh nằm trong Top 20 thành phố phải ghé thăm. Được dự đoán sẽ tăng nhanh về số lượng khách thăm, khách du lịch nước ngoài ước tính sẽ đạt hơn 10 triệu người trong năm đến sáu năm tới.