Hiển thị 293 danh mục.

The Sun Avenue Apartment

1 Phòng ngủ Bất động sản Cho thuê tại Quận 2, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

V29-1856 là một Bất động sản 1 Phòng ngủ với diện tích 56 mét vuông kèm 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm đang được chào bán Cho thuê., Thuộc dự án The Sun Avenue Apartment tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh và đã hoàn thành trong 2016 thg 8.Bất động sản có sẵn cho thuê dài hạn từ ₫14,000,000 mỗi tháng khi ký hợp đồng 1 năm.

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
56 m2 Tầng: 20
₫ 14,000,000
Tiền thuê hàng tháng
Đặc điểm:
  • Ban công
  • Wifi miễn phí

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Sailing Tower

1 Phòng ngủ Bất động sản Cho thuê tại Quận 1, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

V29-1740 là một Bất động sản 1 Phòng ngủ với diện tích 86 mét vuông kèm 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm đang được Cho thuê. Là một phần của Sailing Tower Quận 1, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh. Bạn có thể thuê dài hạn Bất động sản này với ₫45,400,000 mỗi tháng.

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
86 m2 Tầng: Đất nền
₫ 45,400,000
Tiền thuê hàng tháng
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

City Garden

1 Phòng ngủ Bất động sản Cho thuê tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

Là một phần của City Garden Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh. Bạn có thể thuê dài hạn Bất động sản này với ₫22,305,000 mỗi tháng.

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
N/A Tầng: Đất nền
₫ 22,305,000
Tiền thuê hàng tháng
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

City Garden

1 Phòng ngủ Bất động sản Cho thuê tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

V29-1644 là một Bất động sản 1 Phòng ngủ với diện tích 70 mét vuông kèm 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm đang được chào bán Cho thuê., Thuộc dự án City Garden tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh.Bất động sản có sẵn cho thuê dài hạn từ ₫22,700,000 mỗi tháng khi ký hợp đồng 1 năm.

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
70 m2 Tầng: Đất nền
₫ 22,700,000
Tiền thuê hàng tháng
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Sunview Town

1 Phòng ngủ Bất động sản Cho thuê tại Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

V29-1613 là một Bất động sản 1 Phòng ngủ với diện tích 20 mét vuông kèm 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm đang được Cho thuê. Là một phần của Sunview Town Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh. Bạn có thể thuê dài hạn Bất động sản này với ₫3,400,000 mỗi tháng.

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
20 m2 Tầng: Đất nền
₫ 3,400,000
Tiền thuê hàng tháng
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Vinhomes Central Park

1 Phòng ngủ Bất động sản Cho thuê tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

V29-1554 là một Bất động sản 1 Phòng ngủ với diện tích 50 mét vuông kèm 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm đang được chào bán Cho thuê., Thuộc dự án Vinhomes Central Park tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh và đã hoàn thành trong 2018 thg 7.Bất động sản có sẵn cho thuê dài hạn từ ₫25,000,000 mỗi tháng khi ký hợp đồng 1 năm.

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
50 m2 Tầng: Đất nền
₫ 25,000,000
Tiền thuê hàng tháng
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Vinhomes Central Park

1 Phòng ngủ Bất động sản Cho thuê tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

V29-1550 là một Bất động sản 1 Phòng ngủ với diện tích 53 mét vuông kèm 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm đang được Cho thuê. Là một phần của Vinhomes Central Park Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Ngự tại tại Hồ Chí Minh. Bạn có thể thuê dài hạn Bất động sản này với ₫20,500,000 mỗi tháng.

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
53 m2 Tầng: Đất nền
₫ 20,500,000
Tiền thuê hàng tháng
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Vinhomes Central Park

1 Phòng ngủ Bất động sản Cho thuê tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

V29-1544 là một Bất động sản 1 Phòng ngủ với diện tích 49 mét vuông kèm 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm đang được chào bán Cho thuê., Thuộc dự án Vinhomes Central Park tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh và đã hoàn thành trong 2018 thg 7.Bất động sản có sẵn cho thuê dài hạn từ ₫12,000,000 mỗi tháng khi ký hợp đồng 1 năm.

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
49 m2 Tầng: Đất nền
₫ 12,000,000
Tiền thuê hàng tháng
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Masteri Thao Dien

1 Phòng ngủ Bất động sản Cho thuê tại Quận 2, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

V29-1445 là một Bất động sản 1 Phòng ngủ với diện tích 51 mét vuông kèm 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm đang được chào bán Cho thuê., Thuộc dự án Masteri Thao Dien tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh và đã hoàn thành trong 2017 thg 1.Bất động sản có sẵn cho thuê dài hạn từ ₫18,200,000 mỗi tháng khi ký hợp đồng 1 năm.

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
51 m2 Tầng: Đất nền
₫ 18,200,000
Tiền thuê hàng tháng
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Masteri Thao Dien

1 Phòng ngủ Bất động sản Cho thuê tại Quận 2, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

V29-1416 là một Bất động sản 1 Phòng ngủ với diện tích 50 mét vuông kèm 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm đang được chào bán Cho thuê., Thuộc dự án Masteri Thao Dien tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh và đã hoàn thành trong 2017 thg 1.Bất động sản có sẵn cho thuê dài hạn từ ₫16,000,000 mỗi tháng khi ký hợp đồng 1 năm.

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
50 m2 Tầng: Đất nền
₫ 16,000,000
Tiền thuê hàng tháng
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Masteri Thao Dien

1 Phòng ngủ Bất động sản Cho thuê tại Quận 2, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

Cho thuê Bất động sản 1 Phòng ngủ với 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm có diện tích bên trong là 48 mét vuông. Bất động sản là một phần của cộng đồng cư dân khép kín Masteri Thao Dien tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh và đã hoàn thành trong 2017 thg 1. Với thuê dài hạn, Bất động sản này có giá thuê hàng tháng là ₫16,000,000.

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
48 m2 Tầng: Đất nền
₫ 16,000,000
Tiền thuê hàng tháng
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Masteri Thao Dien

1 Phòng ngủ Bất động sản Cho thuê tại Quận 2, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

V29-1411 là một Bất động sản 1 Phòng ngủ với diện tích 45 mét vuông kèm 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm đang được Cho thuê. Là một phần của Masteri Thao Dien Quận 2, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Ngự tại tại Hồ Chí Minh. Bạn có thể thuê dài hạn Bất động sản này với ₫15,000,000 mỗi tháng.

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
45 m2 Tầng: Đất nền
₫ 15,000,000
Tiền thuê hàng tháng
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Masteri Thao Dien

1 Phòng ngủ Bất động sản Cho thuê tại Quận 2, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

Cho thuê Bất động sản 1 Phòng ngủ với 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm có diện tích bên trong là 50 mét vuông. Bất động sản là một phần của cộng đồng cư dân khép kín Masteri Thao Dien tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh và đã hoàn thành trong 2017 thg 1. Với thuê dài hạn, Bất động sản này có giá thuê hàng tháng là ₫14,800,000.

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
50 m2 Tầng: Đất nền
₫ 14,800,000
Tiền thuê hàng tháng
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Masteri Thao Dien

1 Phòng ngủ Bất động sản Cho thuê tại Quận 2, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

V29-1410 là một Bất động sản 1 Phòng ngủ với diện tích 45 mét vuông kèm 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm đang được Cho thuê. Là một phần của Masteri Thao Dien Quận 2, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Ngự tại tại Hồ Chí Minh. Bạn có thể thuê dài hạn Bất động sản này với ₫15,000,000 mỗi tháng.

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
45 m2 Tầng: Đất nền
₫ 15,000,000
Tiền thuê hàng tháng
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Masteri Thao Dien

1 Phòng ngủ Bất động sản Cho thuê tại Quận 2, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

Cho thuê Bất động sản 1 Phòng ngủ với 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm có diện tích bên trong là 48 mét vuông. Bất động sản là một phần của cộng đồng cư dân khép kín Masteri Thao Dien tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh và đã hoàn thành trong 2017 thg 1. Với thuê dài hạn, Bất động sản này có giá thuê hàng tháng là ₫14,800,000.

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
48 m2 Tầng: Đất nền
₫ 14,800,000
Tiền thuê hàng tháng
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Masteri Thao Dien

1 Phòng ngủ Bất động sản Cho thuê tại Quận 2, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

V29-1405 là một Bất động sản 1 Phòng ngủ với diện tích 50 mét vuông kèm 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm đang được chào bán Cho thuê., Thuộc dự án Masteri Thao Dien tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh và đã hoàn thành trong 2017 thg 1.Bất động sản có sẵn cho thuê dài hạn từ ₫14,000,000 mỗi tháng khi ký hợp đồng 1 năm.

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
50 m2 Tầng: Đất nền
₫ 14,000,000
Tiền thuê hàng tháng
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Masteri Thao Dien

1 Phòng ngủ Bất động sản Cho thuê tại Quận 2, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

V29-1406 là một Bất động sản 1 Phòng ngủ với diện tích 45 mét vuông kèm 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm đang được chào bán Cho thuê., Thuộc dự án Masteri Thao Dien tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh và đã hoàn thành trong 2017 thg 1.Bất động sản có sẵn cho thuê dài hạn từ ₫14,700,000 mỗi tháng khi ký hợp đồng 1 năm.

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
45 m2 Tầng: Đất nền
₫ 14,700,000
Tiền thuê hàng tháng
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Masteri Thao Dien

1 Phòng ngủ Bất động sản Cho thuê tại Quận 2, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

V29-1404 là một Bất động sản 1 Phòng ngủ với diện tích 45 mét vuông kèm 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm đang được chào bán Cho thuê., Thuộc dự án Masteri Thao Dien tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh và đã hoàn thành trong 2017 thg 1.Bất động sản có sẵn cho thuê dài hạn từ ₫13,600,000 mỗi tháng khi ký hợp đồng 1 năm.

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
45 m2 Tầng: Đất nền
₫ 13,600,000
Tiền thuê hàng tháng
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Masteri Thao Dien

1 Phòng ngủ Bất động sản Cho thuê tại Quận 2, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

V29-1402 là một Bất động sản 1 Phòng ngủ với diện tích 48 mét vuông kèm 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm đang được Cho thuê. Là một phần của Masteri Thao Dien Quận 2, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Ngự tại tại Hồ Chí Minh. Bạn có thể thuê dài hạn Bất động sản này với ₫13,600,000 mỗi tháng.

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
48 m2 Tầng: Đất nền
₫ 13,600,000
Tiền thuê hàng tháng
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Masteri Thao Dien

1 Phòng ngủ Bất động sản Cho thuê tại Quận 2, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

V29-1403 là một Bất động sản 1 Phòng ngủ với diện tích 45 mét vuông kèm 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm đang được Cho thuê. Là một phần của Masteri Thao Dien Quận 2, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Ngự tại tại Hồ Chí Minh. Bạn có thể thuê dài hạn Bất động sản này với ₫13,600,000 mỗi tháng.

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
45 m2 Tầng: Đất nền
₫ 13,600,000
Tiền thuê hàng tháng
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Masteri Thao Dien

1 Phòng ngủ Bất động sản Cho thuê tại Quận 2, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

V29-1401 là một Bất động sản 1 Phòng ngủ với diện tích 51 mét vuông kèm 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm đang được Cho thuê. Là một phần của Masteri Thao Dien Quận 2, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Ngự tại tại Hồ Chí Minh. Bạn có thể mua Chung cư với giá cơ sở là ₫2,700,000,000 (₫52,580,331/Sq.M).

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
51 m2 Tầng: Đất nền
₫ 13,500,000
Tiền thuê hàng tháng
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Bạn đang tìm kiếm loại Bất động sản tại Hồ Chí Minh nào?

1 Phòng ngủ Bất động sản Cho thuê tại Hồ Chí Minh tại Sunview Town | V29-1613
Sunview Town
Thu Duc, Ho Chi Minh, Vietnam
₫3,400,000 / Tháng
1
1
20 m2

Bạn có sở hữu Bất động sản tại Hồ Chí Minh?

Miễn phí niêm yết trên FazWaz.vn để tìm người mua hoặc người thuê!

Niêm yết Bất động sản

Dự án tại Hồ Chí Minh

Giá khởi điểm
₫0
Khoảng cách đến
Thành phố 5.59 Km.
N/A Số đơn vị
Bản vẽ thiết kế
Giá khởi điểm
₫0
Khoảng cách đến
Thành phố 4.96 Km.
N/A Số đơn vị
Bản vẽ thiết kế
Giá khởi điểm
₫0
Khoảng cách đến
Thành phố 4.96 Km.
N/A Số đơn vị
Bản vẽ thiết kế

Những điều bạn cần biết về Hồ Chí Minh

Giá trung bình mỗi mét vuông của một Bất động sản Cho thuê tại Hồ Chí Minh là ₫217,318,500 mỗi mét vuông và FazWaz.vn có 293 Bất động sản và 228 dự án được niêm yết tại Hồ Chí Minh.