Hiển thị 710 danh mục.

Saigon Pearl Complex mới

Nhà Chào bán tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chào bán Nhà với 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm có diện tích bên trong là 99 mét vuông. Nhà là một phần của cộng đồng cư dân khép kín Saigon Pearl Complex tại Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đơn vị được chào bán với mức giá ₫4,200,000,000 và bạn có thể mua Nhà này.

3 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
99 m2 Tầng: Đất nền
₫ 4,200,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Dich Vong new Urban mới

Nhà Chào bán tại Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

V24-236 là một Nhà với diện tích 95 mét vuông kèm 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm đang được chào bán Chào bán., Thuộc dự án Dich Vong mới Urban tại Hà Nội, Việt Nam. Nhà có thể được mua với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và mức giá chào bán là ₫2,900,000,000 (₫30,526,316/Sq.M).

2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
95 m2 Tầng: Đất nền
₫ 2,900,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Masteri Thao Dien mới

Nhà Chào bán tại Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chào bán Nhà với 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm có diện tích bên trong là 87 mét vuông. Nhà là một phần của cộng đồng cư dân khép kín Masteri Thao Dien tại Hồ Chí Minh, Việt Nam và đã hoàn thành trong 2017 thg 1. Đơn vị được chào bán với mức giá ₫3,500,000,000 và bạn có thể mua Nhà này.

3 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
87 m2 Tầng: Đất nền
₫ 3,500,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

THE MANOR - HANOI mới

Nhà Chào bán tại Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Chào bán Nhà với 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm có diện tích bên trong là 106 mét vuông. Nhà là một phần của cộng đồng cư dân khép kín THE MANOR - HANOI tại Hà Nội, Việt Nam. Đơn vị được chào bán với mức giá ₫5,000,000,000 và bạn có thể mua Nhà này.

2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
106 m2 Tầng: Đất nền
₫ 5,000,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Vinhomes Central Park mới

Nhà Chào bán tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

V29-1540 là một Nhà với diện tích 110 mét vuông kèm 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm đang được Chào bán. Là một phần của Vinhomes Central Park Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam Ngự tại tại Việt Nam. Bạn có thể mua Chung cư với giá cơ sở là ₫5,500,000,000 (₫50,000,000/Sq.M).

3 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
110 m2 Tầng: Đất nền
₫ 5,500,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

HADO PARK VIEW mới

Nhà Chào bán tại Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

V24-245 là một Nhà với diện tích 70 mét vuông kèm 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm đang được chào bán Chào bán., Thuộc dự án HADO PARK VIEW tại Hà Nội, Việt Nam. Nhà có thể được mua với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và mức giá chào bán là ₫2,500,000,000 (₫35,714,286/Sq.M).

2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
70 m2 Tầng: Đất nền
₫ 2,500,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Imperia An Phu mới

Nhà Chào bán tại Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chào bán Nhà với 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm có diện tích bên trong là 135 mét vuông. Nhà là một phần của cộng đồng cư dân khép kín Imperia An Phu tại Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đơn vị được chào bán với mức giá ₫4,650,000,000 và bạn có thể mua Nhà này.

3 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
135 m2 Tầng: Đất nền
₫ 4,650,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

FLC Urban Garden City mới

Nhà Chào bán tại Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Chào bán Nhà với 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm có diện tích bên trong là 46 mét vuông. Nhà là một phần của cộng đồng cư dân khép kín FLC Urban Garden City tại Hà Nội, Việt Nam. Đơn vị được chào bán với mức giá ₫864,000,000 và bạn có thể mua Nhà này.

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
46 m2 Tầng: Đất nền
₫ 864,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Serenity Sky Villas mới

Nhà Chào bán tại Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chào bán Nhà với 2 phòng ngủ và 3 phòng tắm có diện tích bên trong là 114 mét vuông. Nhà là một phần của cộng đồng cư dân khép kín Serenity Sky Villas tại Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đơn vị được chào bán với mức giá ₫16,072,000,000 và bạn có thể mua Nhà này.

2 Phòng ngủ 3 Phòng tắm
114 m2 Tầng: Đất nền
₫ 16,072,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Seasons Avenue mới

Nhà Chào bán tại Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

V24-243 là một Nhà với diện tích 75 mét vuông kèm 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm đang được Chào bán. Là một phần của Seasons Avenue Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam. Bạn có thể mua Chung cư với giá cơ sở là ₫2,100,000,000 (₫28,000,000/Sq.M).

2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
75 m2 Tầng: Đất nền
₫ 2,100,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

The Gold View mới

Nhà Chào bán tại Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chào bán Nhà với 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm có diện tích bên trong là 50 mét vuông. Nhà là một phần của cộng đồng cư dân khép kín The Gold View tại Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đơn vị được chào bán với mức giá ₫1,666,000,000 và bạn có thể mua Nhà này.

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
50 m2 Tầng: Đất nền
₫ 1,666,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

VINHOMES ROYAL CITY mới

Nhà Chào bán tại Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Nhà là một phần của cộng đồng cư dân khép kín VINHOMES ROYAL CITY tại Hà Nội, Việt Nam. Đơn vị được chào bán với mức giá ₫2,100,000,000 và bạn có thể mua Nhà này.

2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
N/A Tầng: Đất nền
₫ 2,100,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

The View at Riviera Point mới

Nhà Chào bán tại Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

V29-1151 là một Nhà với diện tích 125 mét vuông kèm 3 phòng ngủ và 3 phòng tắm đang được Chào bán. Là một phần của The View at Riviera Point Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam. Bạn có thể mua Chung cư với giá cơ sở là ₫3,559,000,000 (₫28,472,000/Sq.M).

3 Phòng ngủ 3 Phòng tắm
125 m2 Tầng: Đất nền
₫ 3,559,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Han Viet Tower mới

Nhà Chào bán tại Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

V24-246 là một Nhà với diện tích 88 mét vuông kèm 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm đang được chào bán Chào bán., Thuộc dự án Han Viet Tower tại Hà Nội, Việt Nam. Nhà có thể được mua với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và mức giá chào bán là ₫1,000,000,000 (₫11,363,636/Sq.M).

2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
88 m2 Tầng: Đất nền
₫ 1,000,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Dragon Hill mới

Nhà Chào bán tại Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

V29-1202 là một Nhà với diện tích 74 mét vuông kèm 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm đang được Chào bán. Là một phần của Dragon Hill Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam. Bạn có thể mua Chung cư với giá cơ sở là ₫1,400,000,000 (₫18,918,919/Sq.M).

2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
74 m2 Tầng: Đất nền
₫ 1,400,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Imperia Sky Garden mới

Nhà Chào bán tại Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

V24-255 là một Nhà với diện tích 59 mét vuông kèm 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm đang được chào bán Chào bán., Thuộc dự án Imperia Sky Garden tại Hà Nội, Việt Nam. Nhà có thể được mua với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và mức giá chào bán là ₫2,000,000,000 (₫33,898,305/Sq.M).

2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
59 m2 Tầng: Đất nền
₫ 2,000,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

The Panorama mới

Nhà Chào bán tại Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

V29-1200 là một Nhà với diện tích 33 mét vuông kèm 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm đang được Chào bán. Là một phần của The Panorama Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam. Bạn có thể mua Chung cư với giá cơ sở là ₫1,500,000,000 (₫45,592,705/Sq.M).

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
33 m2 Tầng: Đất nền
₫ 1,500,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

CT4 Vimeco mới

Nhà Chào bán tại Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Chào bán Nhà với 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm có diện tích bên trong là 101 mét vuông. Nhà là một phần của cộng đồng cư dân khép kín CT4 Vimeco tại Hà Nội, Việt Nam. Đơn vị được chào bán với mức giá ₫3,400,000,000 và bạn có thể mua Nhà này.

3 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
101 m2 Tầng: Đất nền
₫ 3,400,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

PHU MY APARTMENT mới

Nhà Chào bán tại Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

V29-1204 là một Nhà với diện tích 91 mét vuông kèm 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm đang được chào bán Chào bán., Thuộc dự án PHU MY APARTMENT tại Hồ Chí Minh, Việt Nam. Nhà có thể được mua với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và mức giá chào bán là ₫2,200,000,000 (₫24,175,824/Sq.M).

2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
91 m2 Tầng: Đất nền
₫ 2,200,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

183 HOANG VAN THAI APARTMENT mới

Nhà Chào bán tại Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

V24-263 là một Nhà với diện tích 74 mét vuông kèm 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm đang được Chào bán. Là một phần của 183 HOANG VAN THAI APARTMENT Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam. Bạn có thể mua Nhà ở với giá cơ sở là ₫14,000,000,000 (₫189,189,189/Sq.M).

2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
74 m2 Tầng: N/A
₫ 14,000,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Jamona Heights mới

Nhà Chào bán tại Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chào bán Nhà với 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm có diện tích bên trong là 48 mét vuông. Nhà là một phần của cộng đồng cư dân khép kín Jamona Heights tại Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đơn vị được chào bán với mức giá ₫1,900,000,000 và bạn có thể mua Nhà này.

2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
48 m2 Tầng: Đất nền
₫ 1,900,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Bạn đang tìm kiếm loại Nhà tại Việt Nam nào?

 Nhà Chào bán tại Việt Nam tại Dich Vong new Urban | V24-236
Dich Vong new Urban mới
Cau Giay, Hanoi, Vietnam
₫2,900,000,000
2
2
95 m2
 Nhà Chào bán tại Việt Nam tại Saigon Pearl Complex | V29-1709
Saigon Pearl Complex mới
Binh Thanh, Ho Chi Minh, Vietnam
₫4,200,000,000
3
2
99 m2
 Nhà Chào bán tại Việt Nam tại THE MANOR - HANOI | V24-239
THE MANOR - HANOI mới
Cau Giay, Hanoi, Vietnam
₫5,000,000,000
2
2
106 m2
 Nhà Chào bán tại Việt Nam tại Masteri Thao Dien | V29-1367
Masteri Thao Dien mới
District 2, Ho Chi Minh, Vietnam
₫3,500,000,000
3
2
87 m2
 Nhà Chào bán tại Việt Nam tại HADO PARK VIEW | V24-245
HADO PARK VIEW mới
Thanh Xuan, Hanoi, Vietnam
₫2,500,000,000
2
2
70 m2
 Nhà Chào bán tại Việt Nam tại Vinhomes Central Park | V29-1540
Vinhomes Central Park mới
Binh Thanh, Ho Chi Minh, Vietnam
₫5,500,000,000
3
2
110 m2
 Nhà Chào bán tại Việt Nam tại Nam An Khanh Villas | V24-314
Nam An Khanh Villas mới
Ba Dinh, Hanoi, Vietnam
₫890,000,000
2
2
64 m2
 Nhà Chào bán tại Việt Nam tại King Bay | V19-142
King Bay mới
District 9, Ho Chi Minh, Vietnam
₫1,500,000,000
Studio
1
N/A
 Nhà Chào bán tại Việt Nam tại Holm Villas | V29-1257
Holm Villas mới
Binh Thanh, Ho Chi Minh, Vietnam
₫42,000,000,000
4
4
395 m2
 Nhà Chào bán tại Việt Nam tại Sun Premier Village Kem Beach Resorts | V33-6
Sun Premier Village Kem Beach Resorts mới
Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam
₫14,627,000,000
3
3
247 m2
 Nhà Chào bán tại Việt Nam tại Lake View Villas | V9-11
Lake View Villas mới
Ben Cat, Binh Duong, Vietnam
₫5,500,000,000
Studio
1
N/A
 Nhà Chào bán tại Việt Nam tại Acqua Villa Nha Trang | V32-29
Acqua Villa Nha Trang bán lại
Nha Trang, Khanh Hoa, Vietnam
₫15,920,800,000
4
5
500 m2
 Nhà Chào bán tại Việt Nam tại Other-KH-86935 | V22-1
Other-KH-86935 mới
Dong Van, Ha Giang, Vietnam
₫115,000
N/A
N/A
0 m2

Bạn có sở hữu Nhà tại Việt Nam?

Miễn phí niêm yết trên FazWaz.vn để tìm người mua hoặc người thuê!

Niêm yết Nhà

Dự án tại Việt Nam

Giá khởi điểm
₫18,200,000
Khoảng cách đến
Thành phố 8.51 Km.
1798 Số đơn vị
Bản vẽ thiết kế
Giá khởi điểm
₫0
Khoảng cách đến
Thành phố 5.59 Km.
N/A Số đơn vị
Bản vẽ thiết kế
Giá khởi điểm
₫1,900,000,000
Khoảng cách đến
Thành phố 6.82 Km.
N/A Số đơn vị
Bản vẽ thiết kế

Những điều bạn cần biết về Việt Nam

Giá trung bình mỗi mét vuông của một Nhà Chào bán tại Việt Nam là ₫217,318,500 mỗi mét vuông và FazWaz.vn có 710 Nhà và 9,507 dự án được niêm yết tại Việt Nam.