Hiển thị 614 danh mục.

Saigon Pearl Complex mới

Chung cư Chào bán tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chào bán Chung cư với 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm có diện tích bên trong là 99 mét vuông. Chung cư là một phần của cộng đồng cư dân khép kín Saigon Pearl Complex tại Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đơn vị được chào bán với mức giá ₫4,200,000,000 và bạn có thể mua Chung cư này.

3 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
99 m2 Tầng: Đất nền
₫ 4,200,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Dich Vong new Urban mới

Chung cư Chào bán tại Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

V24-236 là một Chung cư với diện tích 95 mét vuông kèm 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm đang được chào bán Chào bán., Thuộc dự án Dich Vong mới Urban tại Hà Nội, Việt Nam. Chung cư có thể được mua với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và mức giá chào bán là ₫2,900,000,000 (₫30,526,316/Sq.M).

2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
95 m2 Tầng: Đất nền
₫ 2,900,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Masteri Thao Dien mới

Chung cư Chào bán tại Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chào bán Chung cư với 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm có diện tích bên trong là 87 mét vuông. Chung cư là một phần của cộng đồng cư dân khép kín Masteri Thao Dien tại Hồ Chí Minh, Việt Nam và đã hoàn thành trong 2017 thg 1. Đơn vị được chào bán với mức giá ₫3,500,000,000 và bạn có thể mua Chung cư này.

3 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
87 m2 Tầng: Đất nền
₫ 3,500,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

THE MANOR - HANOI mới

Chung cư Chào bán tại Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Chào bán Chung cư với 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm có diện tích bên trong là 106 mét vuông. Chung cư là một phần của cộng đồng cư dân khép kín THE MANOR - HANOI tại Hà Nội, Việt Nam. Đơn vị được chào bán với mức giá ₫5,000,000,000 và bạn có thể mua Chung cư này.

2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
106 m2 Tầng: Đất nền
₫ 5,000,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Vinhomes Central Park mới

Chung cư Chào bán tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

V29-1540 là một Chung cư với diện tích 110 mét vuông kèm 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm đang được Chào bán. Là một phần của Vinhomes Central Park Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam Ngự tại tại Việt Nam. Bạn có thể mua Chung cư với giá cơ sở là ₫5,500,000,000 (₫50,000,000/Sq.M).

3 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
110 m2 Tầng: Đất nền
₫ 5,500,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

HADO PARK VIEW mới

Chung cư Chào bán tại Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

V24-245 là một Chung cư với diện tích 70 mét vuông kèm 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm đang được chào bán Chào bán., Thuộc dự án HADO PARK VIEW tại Hà Nội, Việt Nam. Chung cư có thể được mua với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và mức giá chào bán là ₫2,500,000,000 (₫35,714,286/Sq.M).

2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
70 m2 Tầng: Đất nền
₫ 2,500,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Imperia An Phu mới

Chung cư Chào bán tại Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chào bán Chung cư với 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm có diện tích bên trong là 135 mét vuông. Chung cư là một phần của cộng đồng cư dân khép kín Imperia An Phu tại Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đơn vị được chào bán với mức giá ₫4,650,000,000 và bạn có thể mua Chung cư này.

3 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
135 m2 Tầng: Đất nền
₫ 4,650,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

FLC Urban Garden City mới

Chung cư Chào bán tại Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Chào bán Chung cư với 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm có diện tích bên trong là 46 mét vuông. Chung cư là một phần của cộng đồng cư dân khép kín FLC Urban Garden City tại Hà Nội, Việt Nam. Đơn vị được chào bán với mức giá ₫864,000,000 và bạn có thể mua Chung cư này.

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
46 m2 Tầng: Đất nền
₫ 864,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Serenity Sky Villas mới

Chung cư Chào bán tại Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chào bán Chung cư với 2 phòng ngủ và 3 phòng tắm có diện tích bên trong là 114 mét vuông. Chung cư là một phần của cộng đồng cư dân khép kín Serenity Sky Villas tại Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đơn vị được chào bán với mức giá ₫16,072,000,000 và bạn có thể mua Chung cư này.

2 Phòng ngủ 3 Phòng tắm
114 m2 Tầng: Đất nền
₫ 16,072,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Seasons Avenue mới

Chung cư Chào bán tại Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

V24-243 là một Chung cư với diện tích 75 mét vuông kèm 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm đang được Chào bán. Là một phần của Seasons Avenue Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam. Bạn có thể mua Chung cư với giá cơ sở là ₫2,100,000,000 (₫28,000,000/Sq.M).

2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
75 m2 Tầng: Đất nền
₫ 2,100,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

The Gold View mới

Chung cư Chào bán tại Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chào bán Chung cư với 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm có diện tích bên trong là 50 mét vuông. Chung cư là một phần của cộng đồng cư dân khép kín The Gold View tại Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đơn vị được chào bán với mức giá ₫1,666,000,000 và bạn có thể mua Chung cư này.

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
50 m2 Tầng: Đất nền
₫ 1,666,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

VINHOMES ROYAL CITY mới

Chung cư Chào bán tại Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Chung cư là một phần của cộng đồng cư dân khép kín VINHOMES ROYAL CITY tại Hà Nội, Việt Nam. Đơn vị được chào bán với mức giá ₫2,100,000,000 và bạn có thể mua Chung cư này.

2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
N/A Tầng: Đất nền
₫ 2,100,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

The View at Riviera Point mới

Chung cư Chào bán tại Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

V29-1151 là một Chung cư với diện tích 125 mét vuông kèm 3 phòng ngủ và 3 phòng tắm đang được Chào bán. Là một phần của The View at Riviera Point Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam. Bạn có thể mua Chung cư với giá cơ sở là ₫3,559,000,000 (₫28,472,000/Sq.M).

3 Phòng ngủ 3 Phòng tắm
125 m2 Tầng: Đất nền
₫ 3,559,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Han Viet Tower mới

Chung cư Chào bán tại Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

V24-246 là một Chung cư với diện tích 88 mét vuông kèm 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm đang được chào bán Chào bán., Thuộc dự án Han Viet Tower tại Hà Nội, Việt Nam. Chung cư có thể được mua với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và mức giá chào bán là ₫1,000,000,000 (₫11,363,636/Sq.M).

2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
88 m2 Tầng: Đất nền
₫ 1,000,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Dragon Hill mới

Chung cư Chào bán tại Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

V29-1202 là một Chung cư với diện tích 74 mét vuông kèm 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm đang được Chào bán. Là một phần của Dragon Hill Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam. Bạn có thể mua Chung cư với giá cơ sở là ₫1,400,000,000 (₫18,918,919/Sq.M).

2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
74 m2 Tầng: Đất nền
₫ 1,400,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Imperia Sky Garden mới

Chung cư Chào bán tại Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

V24-255 là một Chung cư với diện tích 59 mét vuông kèm 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm đang được chào bán Chào bán., Thuộc dự án Imperia Sky Garden tại Hà Nội, Việt Nam. Chung cư có thể được mua với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và mức giá chào bán là ₫2,000,000,000 (₫33,898,305/Sq.M).

2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
59 m2 Tầng: Đất nền
₫ 2,000,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

The Panorama mới

Chung cư Chào bán tại Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

V29-1200 là một Chung cư với diện tích 33 mét vuông kèm 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm đang được Chào bán. Là một phần của The Panorama Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam. Bạn có thể mua Chung cư với giá cơ sở là ₫1,500,000,000 (₫45,592,705/Sq.M).

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
33 m2 Tầng: Đất nền
₫ 1,500,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

CT4 Vimeco mới

Chung cư Chào bán tại Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Chào bán Chung cư với 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm có diện tích bên trong là 101 mét vuông. Chung cư là một phần của cộng đồng cư dân khép kín CT4 Vimeco tại Hà Nội, Việt Nam. Đơn vị được chào bán với mức giá ₫3,400,000,000 và bạn có thể mua Chung cư này.

3 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
101 m2 Tầng: Đất nền
₫ 3,400,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

PHU MY APARTMENT mới

Chung cư Chào bán tại Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

V29-1204 là một Chung cư với diện tích 91 mét vuông kèm 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm đang được chào bán Chào bán., Thuộc dự án PHU MY APARTMENT tại Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chung cư có thể được mua với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và mức giá chào bán là ₫2,200,000,000 (₫24,175,824/Sq.M).

2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
91 m2 Tầng: Đất nền
₫ 2,200,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Jamona Heights mới

Chung cư Chào bán tại Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chào bán Chung cư với 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm có diện tích bên trong là 48 mét vuông. Chung cư là một phần của cộng đồng cư dân khép kín Jamona Heights tại Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đơn vị được chào bán với mức giá ₫1,900,000,000 và bạn có thể mua Chung cư này.

2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
48 m2 Tầng: Đất nền
₫ 1,900,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

ROYAL CITY mới

Chung cư Chào bán tại Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Chào bán Chung cư với 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm có diện tích bên trong là 4 mét vuông. Chung cư là một phần của cộng đồng cư dân khép kín ROYAL CITY tại Hà Nội, Việt Nam. Đơn vị được chào bán với mức giá ₫4,200,000,000 và bạn có thể mua Chung cư này.

3 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
4 m2 Tầng: Đất nền
₫ 4,200,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Bạn đang tìm kiếm loại Chung cư tại Việt Nam nào?

 Chung cư Chào bán tại Việt Nam tại FPT BUILDING | V15-44
FPT BUILDING mới
Hai Chau, Da Nang, Vietnam
₫1,471,000,000
2
2
127 m2
 Chung cư Chào bán tại Việt Nam tại VIVAcity | V19-104
VIVAcity mới
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
₫1,200,000,000
Studio
1
17 m2
 Chung cư Chào bán tại Việt Nam tại DIC Phoenix Vung Tau | V2-53
DIC Phoenix Vung Tau mới
Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau, Vietnam
₫1,000,000,000
1
1
52 m2
 Chung cư Chào bán tại Việt Nam tại Kahuna Ho Tram Strip | V2-67
Kahuna Ho Tram Strip mới
Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau, Vietnam
₫1,900,000,000
1
1
50 m2
 Chung cư Chào bán tại Việt Nam tại Dich Vong new Urban | V24-236
Dich Vong new Urban mới
Cau Giay, Hanoi, Vietnam
₫2,900,000,000
2
2
95 m2
 Chung cư Chào bán tại Việt Nam tại GOLDEN WEST | V24-237
GOLDEN WEST mới
Thanh Xuan, Hanoi, Vietnam
₫2,800,000,000
2
2
82 m2

Bạn có sở hữu Chung cư tại Việt Nam?

Miễn phí niêm yết trên FazWaz.vn để tìm người mua hoặc người thuê!

Niêm yết Chung cư

Dự án tại Việt Nam

Giá khởi điểm
₫18,200,000
Khoảng cách đến
Thành phố 8.51 Km.
1798 Số đơn vị
Bản vẽ thiết kế
Giá khởi điểm
₫0
Khoảng cách đến
Thành phố 5.59 Km.
N/A Số đơn vị
Bản vẽ thiết kế
Giá khởi điểm
₫0
Khoảng cách đến
Thành phố 4.96 Km.
N/A Số đơn vị
Bản vẽ thiết kế

Những điều bạn cần biết về Việt Nam

Giá trung bình mỗi mét vuông của một Chung cư Chào bán tại Việt Nam là ₫217,318,500 mỗi mét vuông và FazWaz.vn có 614 Chung cư và 5,722 dự án được niêm yết tại Việt Nam.