Hiển thị 710 danh mục.

Saigon Pearl Complex mới

3 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chào bán Bất động sản 3 Phòng ngủ với 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm có diện tích bên trong là 99 mét vuông. Bất động sản là một phần của cộng đồng cư dân khép kín Saigon Pearl Complex tại Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đơn vị được chào bán với mức giá ₫4,200,000,000 và bạn có thể mua Bất động sản này.

3 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
99 m2 Tầng: Đất nền
₫ 4,200,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Masteri Thao Dien mới

3 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chào bán Bất động sản 3 Phòng ngủ với 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm có diện tích bên trong là 87 mét vuông. Bất động sản là một phần của cộng đồng cư dân khép kín Masteri Thao Dien tại Hồ Chí Minh, Việt Nam và đã hoàn thành trong 2017 thg 1. Đơn vị được chào bán với mức giá ₫3,500,000,000 và bạn có thể mua Bất động sản này.

3 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
87 m2 Tầng: Đất nền
₫ 3,500,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Vinhomes Central Park mới

3 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

V29-1540 là một Bất động sản 3 Phòng ngủ với diện tích 110 mét vuông kèm 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm đang được Chào bán. Là một phần của Vinhomes Central Park Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam Ngự tại tại Việt Nam. Bạn có thể mua Chung cư với giá cơ sở là ₫5,500,000,000 (₫50,000,000/Sq.M).

3 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
110 m2 Tầng: Đất nền
₫ 5,500,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Imperia An Phu mới

3 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chào bán Bất động sản 3 Phòng ngủ với 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm có diện tích bên trong là 135 mét vuông. Bất động sản là một phần của cộng đồng cư dân khép kín Imperia An Phu tại Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đơn vị được chào bán với mức giá ₫4,650,000,000 và bạn có thể mua Bất động sản này.

3 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
135 m2 Tầng: Đất nền
₫ 4,650,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

The View at Riviera Point mới

3 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

V29-1151 là một Bất động sản 3 Phòng ngủ với diện tích 125 mét vuông kèm 3 phòng ngủ và 3 phòng tắm đang được Chào bán. Là một phần của The View at Riviera Point Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam. Bạn có thể mua Chung cư với giá cơ sở là ₫3,559,000,000 (₫28,472,000/Sq.M).

3 Phòng ngủ 3 Phòng tắm
125 m2 Tầng: Đất nền
₫ 3,559,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

CT4 Vimeco mới

3 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Chào bán Bất động sản 3 Phòng ngủ với 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm có diện tích bên trong là 101 mét vuông. Bất động sản là một phần của cộng đồng cư dân khép kín CT4 Vimeco tại Hà Nội, Việt Nam. Đơn vị được chào bán với mức giá ₫3,400,000,000 và bạn có thể mua Bất động sản này.

3 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
101 m2 Tầng: Đất nền
₫ 3,400,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

ROYAL CITY mới

3 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Chào bán Bất động sản 3 Phòng ngủ với 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm có diện tích bên trong là 4 mét vuông. Bất động sản là một phần của cộng đồng cư dân khép kín ROYAL CITY tại Hà Nội, Việt Nam. Đơn vị được chào bán với mức giá ₫4,200,000,000 và bạn có thể mua Bất động sản này.

3 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
4 m2 Tầng: Đất nền
₫ 4,200,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

THE EASTERN APARTMENT mới

3 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

V29-1224 là một Bất động sản 3 Phòng ngủ với diện tích 96 mét vuông kèm 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm đang được chào bán Chào bán., Thuộc dự án THE EASTERN APARTMENT tại Hồ Chí Minh, Việt Nam. Bất động sản có thể được mua với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và mức giá chào bán là ₫1,700,000,000 (₫17,708,333/Sq.M).

3 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
96 m2 Tầng: Đất nền
₫ 1,700,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

AZ SKY TOWER mới

3 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Là một phần của AZ SKY TOWER Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam. Bạn có thể mua Chung cư với giá cơ sở là ₫5,800,000,000 (₫0/Sq.M).

3 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
N/A Tầng: Đất nền
₫ 5,800,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

The Era Town mới

3 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Quận 5, Hồ Chí Minh, Việt Nam

V29-1273 là một Bất động sản 3 Phòng ngủ với diện tích 93 mét vuông kèm 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm đang được Chào bán. Là một phần của The Era Town Quận 5, Hồ Chí Minh, Việt Nam. Bạn có thể mua Chung cư với giá cơ sở là ₫2,300,000,000 (₫24,731,183/Sq.M).

3 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
93 m2 Tầng: Đất nền
₫ 2,300,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

M-One Saigon South mới

3 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

V29-1531 là một Bất động sản 3 Phòng ngủ với diện tích 93 mét vuông kèm 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm đang được Chào bán. Là một phần của M-One Saigon South Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam Ngự tại tại Việt Nam. Bạn có thể mua Chung cư với giá cơ sở là ₫1,800,000,000 (₫19,271,949/Sq.M).

3 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
93 m2 Tầng: Đất nền
₫ 1,800,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Camellia - Townhouse mới

3 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

V29-1262 là một Bất động sản 3 Phòng ngủ với diện tích 93 mét vuông kèm 3 phòng ngủ và 3 phòng tắm đang được Chào bán. Là một phần của Camellia - Townhouse Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam. Bạn có thể mua Nhà phố với giá cơ sở là ₫2,300,000,000 (₫24,731,183/Sq.M).

3 Phòng ngủ 3 Phòng tắm
93 m2 Tầng: N/A
₫ 2,300,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Park Riverside mới

3 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thuộc dự án Park Riverside tại Hồ Chí Minh, Việt Nam. Bất động sản có thể được mua với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và mức giá chào bán là ₫3,000,000,000 (₫0/Sq.M).

3 Phòng ngủ 3 Phòng tắm
N/A Tầng: N/A
₫ 3,000,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Millennium mới

3 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

V29-1515 là một Bất động sản 3 Phòng ngủ với diện tích 108 mét vuông kèm 3 phòng ngủ và 3 phòng tắm đang được chào bán Chào bán., Thuộc dự án Millennium tại Hồ Chí Minh, Việt Nam và sắp hoàn thành trong 2018 thg 7. Bất động sản có thể được mua với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và mức giá chào bán là ₫6,900,000,000 (₫64,019,299/Sq.M).

3 Phòng ngủ 3 Phòng tắm
108 m2 Tầng: Đất nền
₫ 6,900,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Feliz En Vista mới

3 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chào bán Bất động sản 3 Phòng ngủ với 3 phòng ngủ và 3 phòng tắm có diện tích bên trong là 118 mét vuông. Bất động sản là một phần của cộng đồng cư dân khép kín Feliz En Vista tại Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đơn vị được chào bán với mức giá ₫38,000,000 và bạn có thể mua Bất động sản này.

3 Phòng ngủ 3 Phòng tắm
118 m2 Tầng: Đất nền
₫ 38,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Thao Dien Pearl mới

3 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

V29-1686 là một Bất động sản 3 Phòng ngủ với diện tích 134 mét vuông kèm 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm đang được chào bán Chào bán., Thuộc dự án Thao Dien Pearl tại Hồ Chí Minh, Việt Nam và đã hoàn thành trong 2013 thg 6. Bất động sản có thể được mua với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và mức giá chào bán là ₫6,000,000,000 (₫44,609,665/Sq.M).

3 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
134 m2 Tầng: Đất nền
₫ 6,000,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

The Vista mới

3 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

V29-1751 là một Bất động sản 3 Phòng ngủ với diện tích 135 mét vuông kèm 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm đang được Chào bán. Là một phần của The Vista Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam. Bạn có thể mua Chung cư với giá cơ sở là ₫4,650,000,000 (₫34,444,444/Sq.M).

3 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
135 m2 Tầng: Đất nền
₫ 4,650,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Waterina Suites mới

3 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chào bán Bất động sản 3 Phòng ngủ với 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm có diện tích bên trong là 14,517 mét vuông. Bất động sản là một phần của cộng đồng cư dân khép kín Waterina Suites tại Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đơn vị được chào bán với mức giá ₫9,544,542,560 và bạn có thể mua chính chủ Bất động sản này.

3 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
14,517 m2 Tầng: 5
₫ 9,544,542,560
Giá bán
Đặc điểm:
 • Ban công

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Eco Xuan Lai Thieu bán lại

3 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

V9-20 là một Bất động sản 3 Phòng ngủ với diện tích 83 mét vuông kèm 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm đang được Chào bán. Là một phần của Eco Xuan Lai Thieu Thuận An, Bình Dương, Việt Nam Ngự tại tại Việt Nam. Bạn có thể mua Chung cư chính chủ với giá cơ sở là ₫2,000,000,000 (₫24,096,386/Sq.M).

3 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
83 m2 Tầng: 23
₫ 2,000,000,000
Giá bán
Đặc điểm:
 • Thang máy riêng
 • Ở góc
 • Ban công

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

3 Bedroom House For Sale In Pleiku bán lại

3 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Pleiku, Gia Lai, Việt Nam

V21-1 là một Bất động sản 3 Phòng ngủ với diện tích 186 mét vuông kèm 3 phòng ngủ và 3 phòng tắm đang được Chào bán. Ngự tại tại Việt Nam Ngự tại tại Việt Nam. Bạn có thể mua Nhà ở chính chủ với giá cơ sở là ₫538,000 (₫2,892/Sq.M).

3 Phòng ngủ 3 Phòng tắm
186 m2 Tầng: 2
₫ 538,000
Giá bán
Đặc điểm:
 • Gác mái sân thượng
 • Vườn riêng
 • Sân thượng
 • Bãi đậu xe có mái che
 • Ở góc
 • Ban công
 • Nhà bếp phương Tây tiện nghi

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

The Infiniti at Riviera Point bán lại

3 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

V29-1864 là một Bất động sản 3 Phòng ngủ với diện tích 155 mét vuông kèm 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm đang được chào bán Chào bán., Thuộc dự án The Infiniti at Riviera Point tại Hồ Chí Minh, Việt Nam và sắp hoàn thành trong 2021 thg 10. Bất động sản có thể được mua với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chính chủ và mức giá chào bán là ₫5,000,000,000 (₫32,258,065/Sq.M).

3 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
155 m2 Tầng: 1
₫ 5,000,000,000
Giá bán
Đặc điểm:
 • Phòng giải trí
 • Gác mái sân thượng
 • Ở góc
 • Duplex
 • Ban công

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Bạn đang tìm kiếm loại Bất động sản tại Việt Nam nào?

3 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Việt Nam tại Saigon Pearl Complex | V29-1709
Saigon Pearl Complex mới
Binh Thanh, Ho Chi Minh, Vietnam
₫4,200,000,000
3
2
99 m2
3 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Việt Nam tại Masteri Thao Dien | V29-1367
Masteri Thao Dien mới
District 2, Ho Chi Minh, Vietnam
₫3,500,000,000
3
2
87 m2
3 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Việt Nam tại Vinhomes Central Park | V29-1540
Vinhomes Central Park mới
Binh Thanh, Ho Chi Minh, Vietnam
₫5,500,000,000
3
2
110 m2
3 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Việt Nam tại Imperia An Phu | V29-1119
Imperia An Phu mới
District 2, Ho Chi Minh, Vietnam
₫4,650,000,000
3
2
135 m2
3 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Việt Nam tại The View at Riviera Point | V29-1151
The View at Riviera Point mới
District 7, Ho Chi Minh, Vietnam
₫3,559,000,000
3
3
125 m2
3 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Việt Nam tại CT4 Vimeco | V24-259
CT4 Vimeco mới
Thanh Xuan, Hanoi, Vietnam
₫3,400,000,000
3
2
101 m2
3 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Việt Nam tại Kahuna Ho Tram Strip | V2-75
Kahuna Ho Tram Strip mới
Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau, Vietnam
₫6,800,000,000
3
3
N/A
3 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Việt Nam tại Sun Premier Village Kem Beach Resorts | V33-6
Sun Premier Village Kem Beach Resorts mới
Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam
₫14,627,000,000
3
3
247 m2

Bạn có sở hữu Bất động sản tại Việt Nam?

Miễn phí niêm yết trên FazWaz.vn để tìm người mua hoặc người thuê!

Niêm yết Bất động sản

Dự án tại Việt Nam

Giá khởi điểm
₫18,200,000
Khoảng cách đến
Thành phố 8.51 Km.
1798 Số đơn vị
Bản vẽ thiết kế
Giá khởi điểm
₫0
Khoảng cách đến
Thành phố 5.59 Km.
N/A Số đơn vị
Bản vẽ thiết kế
Giá khởi điểm
₫1,900,000,000
Khoảng cách đến
Thành phố 6.82 Km.
N/A Số đơn vị
Bản vẽ thiết kế

Những điều bạn cần biết về Việt Nam

Giá trung bình mỗi mét vuông của một Bất động sản Chào bán tại Việt Nam là ₫217,318,500 mỗi mét vuông và FazWaz.vn có 710 Bất động sản và 9,507 dự án được niêm yết tại Việt Nam.