Hiển thị 710 danh mục.

FLC Urban Garden City mới

1 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Chào bán Bất động sản 1 Phòng ngủ với 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm có diện tích bên trong là 46 mét vuông. Bất động sản là một phần của cộng đồng cư dân khép kín FLC Urban Garden City tại Hà Nội, Việt Nam. Đơn vị được chào bán với mức giá ₫864,000,000 và bạn có thể mua Bất động sản này.

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
46 m2 Tầng: Đất nền
₫ 864,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

The Gold View mới

1 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chào bán Bất động sản 1 Phòng ngủ với 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm có diện tích bên trong là 50 mét vuông. Bất động sản là một phần của cộng đồng cư dân khép kín The Gold View tại Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đơn vị được chào bán với mức giá ₫1,666,000,000 và bạn có thể mua Bất động sản này.

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
50 m2 Tầng: Đất nền
₫ 1,666,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

The Panorama mới

1 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

V29-1200 là một Bất động sản 1 Phòng ngủ với diện tích 33 mét vuông kèm 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm đang được Chào bán. Là một phần của The Panorama Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam. Bạn có thể mua Chung cư với giá cơ sở là ₫1,500,000,000 (₫45,592,705/Sq.M).

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
33 m2 Tầng: Đất nền
₫ 1,500,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Opal Riverside mới

1 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

V29-1730 là một Bất động sản 1 Phòng ngủ với diện tích 65 mét vuông kèm 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm đang được Chào bán. Là một phần của Opal Riverside Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam. Bạn có thể mua Chung cư với giá cơ sở là ₫1,600,000,000 (₫24,615,385/Sq.M).

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
65 m2 Tầng: Đất nền
₫ 1,600,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

VUNG TAU MELODY - THE SEASIDE LIVING mới

1 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Là một phần của VUNG TAU MELODY - THE SEASIDE LIVING Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam. Bạn có thể mua Chung cư với giá cơ sở là ₫990,000,000 (₫0/Sq.M).

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
N/A Tầng: Đất nền
₫ 990,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Rivergate Apartment mới

1 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thuộc dự án Rivergate Apartment tại Hồ Chí Minh, Việt Nam. Bất động sản có thể được mua với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và mức giá chào bán là ₫1,800,000,000 (₫0/Sq.M).

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
N/A Tầng: Đất nền
₫ 1,800,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Lexington An Phu mới

1 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

V29-1831 là một Bất động sản 1 Phòng ngủ với diện tích 33 mét vuông kèm 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm đang được Chào bán. Là một phần của Lexington An Phu Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam. Bạn có thể mua Chung cư với giá cơ sở là ₫1,550,000,000 (₫46,969,697/Sq.M).

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
33 m2 Tầng: Đất nền
₫ 1,550,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

FLC Residences Samson mới

1 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Sầm Sơn, Thanh Hóa, Việt Nam

V56-5 là một Bất động sản 1 Phòng ngủ với diện tích 52 mét vuông kèm 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm đang được chào bán Chào bán., Thuộc dự án FLC Residences Samson tại Thanh Hóa, Việt Nam. Bất động sản có thể được mua với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và mức giá chào bán là ₫1,300,000,000 (₫25,000,000/Sq.M).

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
52 m2 Tầng: Đất nền
₫ 1,300,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Apartment Florita mới

1 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam

V29-1810 là một Bất động sản 1 Phòng ngủ với diện tích 38 mét vuông kèm 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm đang được Chào bán. Là một phần của Apartment Florita Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam. Bạn có thể mua Chung cư với giá cơ sở là ₫1,050,000,000 (₫27,631,579/Sq.M).

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
38 m2 Tầng: Đất nền
₫ 1,050,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Virgo Hotel and Apartment mới

1 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

V32-16 là một Bất động sản 1 Phòng ngủ với diện tích 39 mét vuông kèm 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm đang được chào bán Chào bán., Thuộc dự án Virgo Hotel and Apartment tại Khánh Hòa, Việt Nam. Bất động sản có thể được mua với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và mức giá chào bán là ₫1,100,000,000 (₫28,132,992/Sq.M).

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
39 m2 Tầng: Đất nền
₫ 1,100,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Saigon Pearl Complex mới

1 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

V29-1713 là một Bất động sản 1 Phòng ngủ với diện tích 54 mét vuông kèm 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm đang được Chào bán. Là một phần của Saigon Pearl Complex Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam. Bạn có thể mua Chung cư với giá cơ sở là ₫50,000,000 (₫925,926/Sq.M).

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
54 m2 Tầng: Đất nền
₫ 50,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Feliz En Vista mới

1 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

V29-1656 là một Bất động sản 1 Phòng ngủ với diện tích 66 mét vuông kèm 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm đang được chào bán Chào bán., Thuộc dự án Feliz En Vista tại Hồ Chí Minh, Việt Nam. Bất động sản có thể được mua với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và mức giá chào bán là ₫3,285,000,000 (₫49,772,727/Sq.M).

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
66 m2 Tầng: Đất nền
₫ 3,285,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

City Garden mới

1 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

V29-1626 là một Bất động sản 1 Phòng ngủ với diện tích 75 mét vuông kèm 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm đang được chào bán Chào bán., Thuộc dự án City Garden tại Hồ Chí Minh, Việt Nam. Bất động sản có thể được mua với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và mức giá chào bán là ₫3,200,000,000 (₫42,752,171/Sq.M).

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
75 m2 Tầng: Đất nền
₫ 3,200,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

d'Edge Thao Dien mới

1 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

V29-1620 là một Bất động sản 1 Phòng ngủ với diện tích 63 mét vuông kèm 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm đang được Chào bán. Là một phần của d'Edge Thao Dien Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam. Bạn có thể mua Chung cư với giá cơ sở là ₫4,200,000,000 (₫66,666,667/Sq.M).

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
63 m2 Tầng: Đất nền
₫ 4,200,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Topaz garden mới

1 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

V29-1603 là một Bất động sản 1 Phòng ngủ với diện tích 63 mét vuông kèm 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm đang được Chào bán. Là một phần của Topaz garden Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam. Bạn có thể mua Chung cư với giá cơ sở là ₫1,350,000,000 (₫21,428,571/Sq.M).

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
63 m2 Tầng: Đất nền
₫ 1,350,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Vinhomes Golden River mới

1 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

V29-1572 là một Bất động sản 1 Phòng ngủ với diện tích 60 mét vuông kèm 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm đang được Chào bán. Là một phần của Vinhomes Golden River Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam. Bạn có thể mua Chung cư với giá cơ sở là ₫4,300,000,000 (₫71,666,667/Sq.M).

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
60 m2 Tầng: Đất nền
₫ 4,300,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Vinhomes Central Park mới

1 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chào bán Bất động sản 1 Phòng ngủ với 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm có diện tích bên trong là 54 mét vuông. Bất động sản là một phần của cộng đồng cư dân khép kín Vinhomes Central Park tại Hồ Chí Minh, Việt Nam và đã hoàn thành trong 2018 thg 7. Đơn vị được chào bán với mức giá ₫2,526,000,000 và bạn có thể mua Bất động sản này.

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
54 m2 Tầng: Đất nền
₫ 2,526,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Millennium mới

1 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chào bán Bất động sản 1 Phòng ngủ với 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm có diện tích bên trong là 54 mét vuông. Bất động sản là một phần của cộng đồng cư dân khép kín Millennium tại Hồ Chí Minh, Việt Nam và sắp hoàn thành trong 2018 thg 7. Đơn vị được chào bán với mức giá ₫2,900,000,000 và bạn có thể mua Bất động sản này.

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
54 m2 Tầng: Đất nền
₫ 2,900,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Masteri Thao Dien mới

1 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

V29-1343 là một Bất động sản 1 Phòng ngủ với diện tích 52 mét vuông kèm 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm đang được Chào bán. Là một phần của Masteri Thao Dien Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam Ngự tại tại Việt Nam. Bạn có thể mua Chung cư với giá cơ sở là ₫1,780,000,000 (₫34,230,769/Sq.M).

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
52 m2 Tầng: Đất nền
₫ 1,780,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Sunwah Pearl mới

1 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

V29-1294 là một Bất động sản 1 Phòng ngủ với diện tích 51 mét vuông kèm 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm đang được chào bán Chào bán., Thuộc dự án Sunwah Pearl tại Hồ Chí Minh, Việt Nam. Bất động sản có thể được mua với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và mức giá chào bán là ₫2,500,000,000 (₫49,019,608/Sq.M).

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
51 m2 Tầng: Đất nền
₫ 2,500,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

The Era Town mới

1 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Quận 5, Hồ Chí Minh, Việt Nam

V29-1270 là một Bất động sản 1 Phòng ngủ với diện tích 50 mét vuông kèm 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm đang được Chào bán. Là một phần của The Era Town Quận 5, Hồ Chí Minh, Việt Nam. Bạn có thể mua Chung cư với giá cơ sở là ₫1,200,000,000 (₫24,000,000/Sq.M).

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
50 m2 Tầng: Đất nền
₫ 1,200,000,000
Giá bán
Đặc điểm:

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Bạn đang tìm kiếm loại Bất động sản tại Việt Nam nào?

1 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Việt Nam tại FLC Urban Garden City | V24-348
FLC Urban Garden City mới
Tu Liem, Hanoi, Vietnam
₫864,000,000
1
1
46 m2
1 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Việt Nam tại The Gold View | V29-1089
The Gold View mới
District 1, Ho Chi Minh, Vietnam
₫1,666,000,000
1
1
50 m2
1 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Việt Nam tại The Panorama | V29-1200
The Panorama mới
District 7, Ho Chi Minh, Vietnam
₫1,500,000,000
1
1
33 m2
1 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Việt Nam tại Opal Riverside | V29-1730
Opal Riverside mới
Binh Thanh, Ho Chi Minh, Vietnam
₫1,600,000,000
1
1
65 m2
1 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Việt Nam tại DIC Phoenix Vung Tau | V2-53
DIC Phoenix Vung Tau mới
Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau, Vietnam
₫1,000,000,000
1
1
52 m2
1 Phòng ngủ Bất động sản Chào bán tại Việt Nam tại Kahuna Ho Tram Strip | V2-67
Kahuna Ho Tram Strip mới
Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau, Vietnam
₫1,900,000,000
1
1
50 m2

Bạn có sở hữu Bất động sản tại Việt Nam?

Miễn phí niêm yết trên FazWaz.vn để tìm người mua hoặc người thuê!

Niêm yết Bất động sản

Dự án tại Việt Nam

Giá khởi điểm
₫18,200,000
Khoảng cách đến
Thành phố 8.51 Km.
1798 Số đơn vị
Bản vẽ thiết kế
Giá khởi điểm
₫0
Khoảng cách đến
Thành phố 5.59 Km.
N/A Số đơn vị
Bản vẽ thiết kế
Giá khởi điểm
₫1,900,000,000
Khoảng cách đến
Thành phố 6.82 Km.
N/A Số đơn vị
Bản vẽ thiết kế

Những điều bạn cần biết về Việt Nam

Giá trung bình mỗi mét vuông của một Bất động sản Chào bán tại Việt Nam là ₫217,318,500 mỗi mét vuông và FazWaz.vn có 710 Bất động sản và 9,507 dự án được niêm yết tại Việt Nam.