Vĩnh Phúc

Neighborhood Overview

 • Sale
  Mua
  $55.95K - $731.64K
 • Sale
  Bán trên FazWaz.vn:
  42 properties
 • Rent
  Thuê
  $861 - $1.08K
 • Rent
  Cho thuê trên FazWaz.vn:
  2 properties

Property ở Vĩnh Phúc

Overview of Neighborhoods ở Vĩnh Phúc

Phuc Yen
Sale
16 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $58.53K - $731.64K
See Location Highlights
Vinh Yen
Sale
15 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $55.95K - $430.38K
See Location Highlights
Vĩnh Tường
Sale
4 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $172.15K - $301.26K
See Location Highlights
Tam Dương
Sale
4 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $55.95K - $581.01K
See Location Highlights
Tam Đảo
Sale
2 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $64.56K - $197.97K
See Location Highlights
Bình Xuyên
Sale
1 Nhà dành cho bạn
Sale
Buy: $98.99K
See Location Highlights