Tân Phú

Neighborhood Overview

 • Sale
  Mua
  1.17B ₫ - 66.8B ₫
 • Sale
  Bán trên FazWaz.vn:
  1,437 properties
 • Rent
  Thuê
  8M ₫ - 26M ₫
 • Rent
  Cho thuê trên FazWaz.vn:
  406 properties
 • Đến Tan Son Nhat International Airport:
  7.6 km / 22 mins lái xe

Property ở Tân Phú

Most Popular Projects ở Tân Phú

Overview of Neighborhoods ở Tân Phú

Sơn Kỳ
Sale
295 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.8B ₫ - 34B ₫
See Sơn Kỳ Highlights
Tân Quý
Sale
250 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.35B ₫ - 57B ₫
See Tân Quý Highlights
Phú Thọ Hòa
Sale
180 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.8B ₫ - 51B ₫
See Phú Thọ Hòa Highlights
Tây Thạnh
Sale
175 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.6B ₫ - 66.8B ₫
See Tây Thạnh Highlights
Phu Thanh
Sale
106 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 4.45B ₫ - 59B ₫
See Phu Thanh Highlights
Tân Sơn Nhì
Sale
102 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.7B ₫ - 65B ₫
See Tân Sơn Nhì Highlights
Tân Thành
Sale
95 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.4B ₫ - 66B ₫
See Tân Thành Highlights
Hòa Thạnh
Sale
81 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.17B ₫ - 49.5B ₫
See Hòa Thạnh Highlights
Hiệp Tân
Sale
77 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 2.2B ₫ - 42B ₫
See Hiệp Tân Highlights
Tân Thới Hòa
Sale
44 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.8B ₫ - 34B ₫
See Tân Thới Hòa Highlights