Tân Bình

Neighborhood Overview

 • Sale
  Mua
  1.4B ₫ - 69.9B ₫
 • Sale
  Bán trên FazWaz.vn:
  1,714 properties
 • Rent
  Thuê
  7.99M ₫ - 25M ₫
 • Rent
  Cho thuê trên FazWaz.vn:
  554 properties
 • Đến Tan Son Nhat International Airport:
  3.8 km / 11 mins lái xe

Explore the Neighborhood of Tân Bình

Property ở Tân Bình

Overview of Neighborhoods ở Tân Bình

Phường 4
Sale
423 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 2.9B ₫ - 69.4B ₫
See Phường 4 Highlights
Phường 2
Sale
324 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.46B ₫ - 69.9B ₫
See Phường 2 Highlights
Phường 13
Sale
160 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.9B ₫ - 69.9B ₫
See Phường 13 Highlights
Phường 12
Sale
148 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 3.1B ₫ - 69.9B ₫
See Phường 12 Highlights
Phường 15
Sale
127 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.4B ₫ - 59.9B ₫
See Phường 15 Highlights
Phường 1
Sale
109 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 2B ₫ - 55.9B ₫
See Phường 1 Highlights
Phường 14
Sale
107 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 2B ₫ - 64.9B ₫
See Phường 14 Highlights
Phường 10
Sale
87 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.85B ₫ - 66.4B ₫
See Phường 10 Highlights
Phường 11
Sale
53 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 2.2B ₫ - 28B ₫
See Phường 11 Highlights
Phường 6
Sale
43 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 3.65B ₫ - 59.9B ₫
See Phường 6 Highlights