Quận 7

Neighborhood Overview

 • Sale
  Mua
  1.3B ₫ - 69B ₫
 • Sale
  Bán trên FazWaz.vn:
  1,426 properties
 • Rent
  Thuê
  8M ₫ - 27M ₫
 • Rent
  Cho thuê trên FazWaz.vn:
  487 properties
 • Đến Tan Son Nhat International Airport:
  14.5 km / 42 mins lái xe

Property ở Quận 7

Most Popular Projects ở Quận 7

Overview of Neighborhoods ở Quận 7

Tân Phú
Sale
443 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.45B ₫ - 68.8B ₫
See Tân Phú Highlights
Phú Thuận
Sale
298 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.4B ₫ - 47.6B ₫
See Phú Thuận Highlights
Phú Mỹ
Sale
146 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.4B ₫ - 53B ₫
See Phú Mỹ Highlights
Tân Phong
Sale
142 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.65B ₫ - 69B ₫
See Tân Phong Highlights
Tân Hưng
Sale
87 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.65B ₫ - 65B ₫
See Tân Hưng Highlights
Tân Quý
Sale
86 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.3B ₫ - 65.5B ₫
See Tân Quý Highlights
Bình Thuận
Sale
80 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.38B ₫ - 45B ₫
See Bình Thuận Highlights
Tân Thuận Đông
Sale
60 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.6B ₫ - 46B ₫
See Tân Thuận Đông Highlights
Tân Kiểng
Sale
42 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.6B ₫ - 59B ₫
See Tân Kiểng Highlights
Tân Thuận Tây
Sale
42 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.8B ₫ - 38.5B ₫
See Tân Thuận Tây Highlights