Quận 10

Neighborhood Overview

 • Sale
  Mua
  1.3B ₫ - 70B ₫
 • Sale
  Bán trên FazWaz.vn:
  1,074 properties
 • Rent
  Thuê
  9M ₫ - 26M ₫
 • Rent
  Cho thuê trên FazWaz.vn:
  217 properties
 • Đến Tan Son Nhat International Airport:
  7.7 km / 24 mins lái xe

Property ở Quận 10

Overview of Neighborhoods ở Quận 10

Phường 12
Sale
281 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.4B ₫ - 70B ₫
See Phường 12 Highlights
Phường 15
Sale
170 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 3.3B ₫ - 57B ₫
See Phường 15 Highlights
Phường 11
Sale
134 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.3B ₫ - 68B ₫
See Phường 11 Highlights
Phường 13
Sale
90 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.3B ₫ - 60B ₫
See Phường 13 Highlights
Phường 6
Sale
70 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.3B ₫ - 65B ₫
See Phường 6 Highlights
Phường 5
Sale
66 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 5B ₫ - 55B ₫
See Phường 5 Highlights
Phường 10
Sale
64 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 7.5B ₫ - 55B ₫
See Phường 10 Highlights
Phường 14
Sale
58 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 2.07B ₫ - 60B ₫
See Phường 14 Highlights
Phường 8
Sale
42 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 6B ₫ - 52B ₫
See Phường 8 Highlights
Phường 3
Sale
24 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 5.1B ₫ - 69.5B ₫
See Phường 3 Highlights