Gò Vấp

Neighborhood Overview

 • Sale
  Mua
  1.3B ₫ - 68B ₫
 • Sale
  Bán trên FazWaz.vn:
  1,301 properties
 • Rent
  Thuê
  8M ₫ - 25M ₫
 • Rent
  Cho thuê trên FazWaz.vn:
  203 properties
 • Đến Tan Son Nhat International Airport:
  5.9 km / 17 mins lái xe

Property ở Gò Vấp

Overview of Neighborhoods ở Gò Vấp

Phường 8
Sale
159 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.3B ₫ - 65B ₫
See Phường 8 Highlights
Phường 5
Sale
157 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.73B ₫ - 60B ₫
See Phường 5 Highlights
Phường 17
Sale
138 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.59B ₫ - 68B ₫
See Phường 17 Highlights
Phường 7
Sale
136 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 2B ₫ - 50B ₫
See Phường 7 Highlights
Phường 10
Sale
129 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.6B ₫ - 61B ₫
See Phường 10 Highlights
Phường 16
Sale
110 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.5B ₫ - 39B ₫
See Phường 16 Highlights
Phường 3
Sale
94 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.6B ₫ - 37.5B ₫
See Phường 3 Highlights
Phường 12
Sale
80 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.45B ₫ - 21B ₫
See Phường 12 Highlights
Phường 9
Sale
74 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.55B ₫ - 48B ₫
See Phường 9 Highlights
Phường 6
Sale
54 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.4B ₫ - 17B ₫
See Phường 6 Highlights