Bình Thạnh

Neighborhood Overview

 • Sale
  Mua
  1.3B ₫ - 69.1B ₫
 • Sale
  Bán trên FazWaz.vn:
  920 properties
 • Rent
  Thuê
  8M ₫ - 82.2M ₫
 • Rent
  Cho thuê trên FazWaz.vn:
  497 properties
 • Đến Tan Son Nhat International Airport:
  6.4 km / 19 mins lái xe

Property ở Bình Thạnh

Most Popular Projects ở Bình Thạnh

Overview of Neighborhoods ở Bình Thạnh

Phường 25
Sale
177 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.49B ₫ - 69B ₫
See Phường 25 Highlights
Phường 11
Sale
113 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.72B ₫ - 69B ₫
See Phường 11 Highlights
Phường 26
Sale
89 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.48B ₫ - 62B ₫
See Phường 26 Highlights
Phường 13
Sale
86 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.31B ₫ - 46.1B ₫
See Phường 13 Highlights
Phường 7
Sale
64 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.8B ₫ - 65B ₫
See Phường 7 Highlights
Phường 22
Sale
53 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 2.48B ₫ - 65B ₫
See Phường 22 Highlights
Phường 12
Sale
50 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.3B ₫ - 41B ₫
See Phường 12 Highlights
Phường 17
Sale
50 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.75B ₫ - 69.1B ₫
See Phường 17 Highlights
Phường 6
Sale
42 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 3.9B ₫ - 57B ₫
See Phường 6 Highlights
Phường 24
Sale
35 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.4B ₫ - 25B ₫
See Phường 24 Highlights