TP.Hồ Chí Minh

Neighborhood Overview

Explore the Neighborhood of TP.Hồ Chí Minh

Property ở TP.Hồ Chí Minh

Overview of Neighborhoods ở TP.Hồ Chí Minh

Quận 9
Sale
3,337 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.2B ₫ - 68.2B ₫
See Quận 9 Highlights
Quận 2
Sale
1,866 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.35B ₫ - 70.3B ₫
See Quận 2 Highlights
Tân Bình
Sale
1,714 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.41B ₫ - 70.3B ₫
See Tân Bình Highlights
Quận 1
Sale
1,602 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.35B ₫ - 70.3B ₫
See Quận 1 Highlights
Tân Phú
Sale
1,437 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.17B ₫ - 67B ₫
See Tân Phú Highlights
Quận 7
Sale
1,427 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.3B ₫ - 69.2B ₫
See Quận 7 Highlights
Gò Vấp
Sale
1,301 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.3B ₫ - 68.2B ₫
See Gò Vấp Highlights
Quận 10
Sale
1,074 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.3B ₫ - 70.3B ₫
See Quận 10 Highlights
Quận 12
Sale
1,072 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.3B ₫ - 58.2B ₫
See Quận 12 Highlights
Thủ Đức
Sale
980 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.3B ₫ - 60.2B ₫
See Thủ Đức Highlights