Hoằng Hoá

Neighborhood Overview

 • Sale
  Mua
  $148.19K - $237.1K
 • Sale
  Bán trên FazWaz.vn:
  3 properties
 • Rent
  Thuê
  $ - $
 • Rent
  Cho thuê trên FazWaz.vn:
  0 property
 • Đến Noi Bai International Airport:
  N/A

Property ở Hoằng Hoá

Overview of Neighborhoods ở Hoằng Hoá

Hoằng Trường
Sale
1 Nhà dành cho bạn
Sale
Buy: $237.1K
See Location Highlights
Hoằng Hải
Sale
1 Nhà dành cho bạn
Sale
Buy: $173.96K
See Location Highlights
Hoằng Tiến
Sale
1 Nhà dành cho bạn
Sale
Buy: $148.19K
See Location Highlights