Thừa Thiên Huế

Neighborhood Overview

 • Sale
  Mua
  $57.15K - $2.02M
 • Sale
  Bán trên FazWaz.vn:
  61 properties
 • Rent
  Thuê
  $ - $
 • Rent
  Cho thuê trên FazWaz.vn:
  0 property

Property ở Thừa Thiên Huế

Overview of Neighborhoods ở Thừa Thiên Huế

Hue
Sale
26 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $60.25K - $2.02M
See Location Highlights
Huong Thuy
Sale
14 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $64.77K - $307.55K
See Location Highlights
Phú Lộc
Sale
10 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $246.18K - $1.47M
See Location Highlights
Phú Vang
Sale
9 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $63.66K - $236.71K
See Location Highlights
Huong Tra
Sale
2 Nhà dành cho bạn
Sale
Buy: $57.15K
See Location Highlights