tỉnh Kiên Giang

Neighborhood Overview

 • Sale
  Mua
  $58.1K - $2.54M
 • Sale
  Bán trên FazWaz.vn:
  546 properties
 • Rent
  Thuê
  $344 - $430
 • Rent
  Cho thuê trên FazWaz.vn:
  2 properties

Property ở tỉnh Kiên Giang

Overview of Neighborhoods ở tỉnh Kiên Giang

Phu Quoc
Sale
529 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $60.25K - $2.54M
See Location Highlights
Rach Gia
Sale
13 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $58.1K - $516.45K
See Location Highlights
Ha Tien
Sale
4 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $645.56K - $1.6M
See Location Highlights