Phú Yên

Neighborhood Overview

 • Sale
  Mua
  $68.86K - $1.51M
 • Sale
  Bán trên FazWaz.vn:
  28 properties
 • Rent
  Thuê
  $1.08K - $1.08K
 • Rent
  Cho thuê trên FazWaz.vn:
  1 property

Property ở Phú Yên

Overview of Neighborhoods ở Phú Yên

Tuy Hoa
Sale
24 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $68.86K - $1.51M
See Location Highlights
Đông Hòa
Sale
2 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $75.32K - $322.78K
See Location Highlights
Tuy An
Sale
1 Nhà dành cho bạn
Sale
Buy: $613.29K
See Location Highlights
Song Cau
Sale
1 Nhà dành cho bạn
Sale
Buy: $1.03M
See Location Highlights