Phú Thọ

Neighborhood Overview

 • Sale
  Mua
  1.3B ₫ - 1.34B ₫
 • Sale
  Bán trên FazWaz.vn:
  2 properties
 • Rent
  Thuê
  0 ₫ - 0 ₫
 • Rent
  Cho thuê trên FazWaz.vn:
  0 property

Property ở Phú Thọ

Overview of Neighborhoods ở Phú Thọ

Phu Tho
Sale
2 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.3B ₫ - 1.34B ₫
See Phu Tho Highlights