Nam Định

Neighborhood Overview

 • Sale
  Mua
  1.6B ₫ - 3.9B ₫
 • Sale
  Bán trên FazWaz.vn:
  4 properties
 • Rent
  Thuê
  0 ₫ - 0 ₫
 • Rent
  Cho thuê trên FazWaz.vn:
  0 property

Property ở Nam Định

Overview of Neighborhoods ở Nam Định

Nam Dinh
Sale
3 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.85B ₫ - 3.9B ₫
See Nam Dinh Highlights
Giao Thuỷ
Sale
1 Nhà dành cho bạn
Sale
Buy: 1.6B ₫
See Giao Thuỷ Highlights