Khánh Hòa

Neighborhood Overview

 • Sale
  Mua
  $47.34K - $2.98M
 • Sale
  Bán trên FazWaz.vn:
  610 properties
 • Rent
  Thuê
  $366 - $1.08K
 • Rent
  Cho thuê trên FazWaz.vn:
  38 properties

Property ở Khánh Hòa

Overview of Neighborhoods ở Khánh Hòa

Nha Trang
Sale
478 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $47.34K - $2.98M
See Location Highlights
Cam Lâm
Sale
56 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $60.25K - $1.54M
See Location Highlights
Cam Ranh
Sale
32 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $64.56K - $688.6K
See Location Highlights
Ninh Hoa
Sale
21 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $56.64K - $1.94M
See Location Highlights
Diên Khánh
Sale
21 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $55.95K - $371.41K
See Location Highlights
Vạn Ninh
Sale
2 Nhà dành cho bạn
Sale
Buy: $301.26K
See Location Highlights