Khánh Hòa

Neighborhood Overview

 • Sale
  Mua
  $47.45K - $2.99M
 • Sale
  Bán trên FazWaz.vn:
  612 properties
 • Rent
  Thuê
  $367 - $1.08K
 • Rent
  Cho thuê trên FazWaz.vn:
  38 properties

Property ở Khánh Hòa

Overview of Neighborhoods ở Khánh Hòa

Nha Trang
Sale
479 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $47.45K - $2.99M
See Location Highlights
Cam Lâm
Sale
56 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $60.39K - $1.54M
See Location Highlights
Cam Ranh
Sale
32 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $64.71K - $690.19K
See Location Highlights
Ninh Hoa
Sale
21 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $56.77K - $1.94M
See Location Highlights
Diên Khánh
Sale
21 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $56.08K - $372.27K
See Location Highlights
Vạn Ninh
Sale
2 Nhà dành cho bạn
Sale
Buy: $301.96K
See Location Highlights
Khánh Sơn
Sale
1 Nhà dành cho bạn
Sale
Buy: $142.35K
See Location Highlights