Văn Lâm

Neighborhood Overview

 • Sale
  Mua
  1.31B ₫ - 3.99B ₫
 • Sale
  Bán trên FazWaz.vn:
  5 properties
 • Rent
  Thuê
  0 ₫ - 0 ₫
 • Rent
  Cho thuê trên FazWaz.vn:
  0 property
 • Đến Noi Bai International Airport:
  43.3 km / 59 mins lái xe

Property ở Văn Lâm

Overview of Neighborhoods ở Văn Lâm

Nhu Quynh
Sale
2 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.5B ₫ - 2.1B ₫
See Nhu Quynh Highlights
Minh Hải
Sale
1 Nhà dành cho bạn
Sale
Buy: 3.99B ₫
See Minh Hải Highlights
Đình Dù
Sale
1 Nhà dành cho bạn
Sale
Buy: 1.5B ₫
See Đình Dù Highlights
Tân Quang
Sale
1 Nhà dành cho bạn
Sale
Buy: 1.31B ₫
See Tân Quang Highlights