Tây Hồ

Neighborhood Overview

 • Sale
  Mua
  1.46B ₫ - 68B ₫
 • Sale
  Bán trên FazWaz.vn:
  547 properties
 • Rent
  Thuê
  8.5M ₫ - 25M ₫
 • Rent
  Cho thuê trên FazWaz.vn:
  117 properties
 • Đến Noi Bai International Airport:
  18.3 km / 19 mins lái xe

Property ở Tây Hồ

Overview of Neighborhoods ở Tây Hồ

Phú Thượng
Sale
156 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.49B ₫ - 57.3B ₫
See Phú Thượng Highlights
Xuân La
Sale
134 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.6B ₫ - 52B ₫
See Xuân La Highlights
Quảng An
Sale
70 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 4.5B ₫ - 63B ₫
See Quảng An Highlights
Bưởi
Sale
55 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 2.05B ₫ - 59B ₫
See Bưởi Highlights
Nhật Tân
Sale
43 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.91B ₫ - 68B ₫
See Nhật Tân Highlights
Thuy Khue
Sale
35 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 2.45B ₫ - 60B ₫
See Thuy Khue Highlights
Yên Phụ
Sale
31 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.46B ₫ - 61.5B ₫
See Yên Phụ Highlights
Tứ Liên
Sale
23 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 3B ₫ - 25.5B ₫
See Tứ Liên Highlights