Từ Liêm

Neighborhood Overview

 • Sale
  Mua
  1.03B ₫ - 68B ₫
 • Sale
  Bán trên FazWaz.vn:
  1,409 properties
 • Rent
  Thuê
  2.28M ₫ - 26M ₫
 • Rent
  Cho thuê trên FazWaz.vn:
  559 properties
 • Đến Noi Bai International Airport:
  30.2 km / 43 mins lái xe

Property ở Từ Liêm

Overview of Neighborhoods ở Từ Liêm

Dong Ngac
Sale
332 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.53B ₫ - 31.8B ₫
See Dong Ngac Highlights
Mỹ Đình
Sale
298 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.85B ₫ - 68B ₫
See Mỹ Đình Highlights
Xuan Dinh
Sale
151 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 2.07B ₫ - 67.8B ₫
See Xuan Dinh Highlights
Tay Mo
Sale
129 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.03B ₫ - 13.5B ₫
See Tay Mo Highlights
Me Tri
Sale
121 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.65B ₫ - 65.5B ₫
See Me Tri Highlights
Dai Mo
Sale
101 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.86B ₫ - 20.3B ₫
See Dai Mo Highlights
Cổ Nhuế
Sale
85 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.9B ₫ - 41B ₫
See Cổ Nhuế Highlights
Cầu Diễn
Sale
71 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.35B ₫ - 66B ₫
See Cầu Diễn Highlights
Trung Van
Sale
37 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.9B ₫ - 24B ₫
See Trung Van Highlights
Minh Khai
Sale
34 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.34B ₫ - 55B ₫
See Minh Khai Highlights