Sóc Sơn

Neighborhood Overview

 • Sale
  Mua
  1.3B ₫ - 48B ₫
 • Sale
  Bán trên FazWaz.vn:
  35 properties
 • Rent
  Thuê
  0 ₫ - 0 ₫
 • Rent
  Cho thuê trên FazWaz.vn:
  0 property
 • Đến Noi Bai International Airport:
  10.6 km / 16 mins lái xe

Explore the Neighborhood of Sóc Sơn

Property ở Sóc Sơn

Overview of Neighborhoods ở Sóc Sơn

Phu Cuong
Sale
11 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.3B ₫ - 6.48B ₫
See Phu Cuong Highlights
Minh Trí
Sale
10 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.7B ₫ - 48B ₫
See Minh Trí Highlights
Mai Đình
Sale
4 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.41B ₫ - 3.78B ₫
See Mai Đình Highlights
Minh Phú
Sale
3 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.7B ₫ - 7.01B ₫
See Minh Phú Highlights
Tân Minh
Sale
3 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 2.55B ₫ - 3.36B ₫
See Tân Minh Highlights
Phú Minh
Sale
1 Nhà dành cho bạn
Sale
Buy: 3.15B ₫
See Phú Minh Highlights
Sóc Sơn
Sale
1 Nhà dành cho bạn
Sale
Buy: 2.52B ₫
See Sóc Sơn Highlights
Quang Tien
Sale
1 Nhà dành cho bạn
Sale
Buy: 1.5B ₫
See Quang Tien Highlights
Hiền Ninh
Sale
1 Nhà dành cho bạn
Sale
Buy: 1.62B ₫
See Hiền Ninh Highlights