Long Biên

Neighborhood Overview

 • Sale
  Mua
  1.3B ₫ - 70B ₫
 • Sale
  Bán trên FazWaz.vn:
  684 properties
 • Rent
  Thuê
  8M ₫ - 20M ₫
 • Rent
  Cho thuê trên FazWaz.vn:
  35 properties
 • Đến Noi Bai International Airport:
  23.1 km / 25 mins lái xe

Property ở Long Biên

Overview of Neighborhoods ở Long Biên

Phúc Đồng
Sale
134 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.4B ₫ - 36B ₫
See Phúc Đồng Highlights
Phúc Lợi
Sale
95 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.3B ₫ - 55B ₫
See Phúc Lợi Highlights
Việt Hưng
Sale
87 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.6B ₫ - 55B ₫
See Việt Hưng Highlights
Bồ Đề
Sale
67 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 2.3B ₫ - 70B ₫
See Bồ Đề Highlights
Thạch Bàn
Sale
59 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.3B ₫ - 15.8B ₫
See Thạch Bàn Highlights
Long Biên
Sale
44 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.3B ₫ - 22B ₫
See Long Biên Highlights
Giang Biên
Sale
37 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.38B ₫ - 14.4B ₫
See Giang Biên Highlights
Đức Giang
Sale
37 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.3B ₫ - 10.3B ₫
See Đức Giang Highlights
Ngọc Thủy
Sale
35 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.38B ₫ - 62B ₫
See Ngọc Thủy Highlights
Sài Đồng
Sale
28 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.42B ₫ - 5.5B ₫
See Sài Đồng Highlights