Hoàng Mai

Neighborhood Overview

 • Sale
  Mua
  1.3B ₫ - 62B ₫
 • Sale
  Bán trên FazWaz.vn:
  607 properties
 • Rent
  Thuê
  8M ₫ - 27M ₫
 • Rent
  Cho thuê trên FazWaz.vn:
  57 properties
 • Đến Noi Bai International Airport:
  33.6 km / 45 mins lái xe

Property ở Hoàng Mai

Overview of Neighborhoods ở Hoàng Mai

Đại Kim
Sale
101 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.8B ₫ - 39B ₫
See Đại Kim Highlights
Hoàng Liệt
Sale
68 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.37B ₫ - 62B ₫
See Hoàng Liệt Highlights
Vĩnh Hưng
Sale
67 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.3B ₫ - 10B ₫
See Vĩnh Hưng Highlights
Định Công
Sale
67 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.7B ₫ - 36B ₫
See Định Công Highlights
Giáp Bát
Sale
64 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 2.3B ₫ - 39.5B ₫
See Giáp Bát Highlights
Tân Mai
Sale
49 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.85B ₫ - 21B ₫
See Tân Mai Highlights
Hoàng Văn Thụ
Sale
48 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 2B ₫ - 27B ₫
See Hoàng Văn Thụ Highlights
Tương Mai
Sale
35 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.85B ₫ - 20.5B ₫
See Tương Mai Highlights
Yên Sở
Sale
32 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 2B ₫ - 31.5B ₫
See Yên Sở Highlights
Lĩnh Nam
Sale
26 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.6B ₫ - 3.73B ₫
See Lĩnh Nam Highlights