Hải Phòng

Neighborhood Overview

 • Sale
  Mua
  $54.36K - $1.73M
 • Sale
  Bán trên FazWaz.vn:
  620 properties
 • Rent
  Thuê
  $345 - $1.12K
 • Rent
  Cho thuê trên FazWaz.vn:
  31 properties

Property ở Hải Phòng

Overview of Neighborhoods ở Hải Phòng

Lê Chân
Sale
215 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $60.4K - $1.73M
See Location Highlights
Hong Bang
Sale
148 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $58.03K - $1.52M
See Location Highlights
Hai An
Sale
55 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $56.95K - $1.72M
See Location Highlights
Ngô Quyền
Sale
48 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $58.24K - $776.59K
See Location Highlights
Duong Kinh
Sale
47 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $54.36K - $450.31K
See Location Highlights
Thủy Nguyên
Sale
43 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $56.95K - $302.01K
See Location Highlights
An Dương
Sale
29 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $56.95K - $597.8K
See Location Highlights
Cát Hải
Sale
25 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $154.67K - $1.12M
See Location Highlights
Kiến An
Sale
7 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $62.13K - $323.58K
See Location Highlights
Đồ Sơn
Sale
2 Nhà dành cho bạn
Sale
Buy: $90.6K
See Location Highlights