Hải Phòng

Neighborhood Overview

 • Sale
  Mua
  $54.23K - $1.72M
 • Sale
  Bán trên FazWaz.vn:
  538 properties
 • Rent
  Thuê
  $344 - $1.12K
 • Rent
  Cho thuê trên FazWaz.vn:
  31 properties

Property ở Hải Phòng

Overview of Neighborhoods ở Hải Phòng

Lê Chân
Sale
191 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $60.25K - $1.72M
See Location Highlights
Hong Bang
Sale
148 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $57.89K - $1.51M
See Location Highlights
Hai An
Sale
55 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $56.81K - $1.72M
See Location Highlights
Ngô Quyền
Sale
48 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $58.1K - $774.68K
See Location Highlights
An Dương
Sale
29 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $56.81K - $596.33K
See Location Highlights
Cát Hải
Sale
25 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $154.29K - $1.12M
See Location Highlights
Thủy Nguyên
Sale
19 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $56.81K - $301.26K
See Location Highlights
Duong Kinh
Sale
13 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $54.23K - $449.2K
See Location Highlights
Kiến An
Sale
7 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $61.97K - $322.78K
See Location Highlights
Đồ Sơn
Sale
2 Nhà dành cho bạn
Sale
Buy: $90.38K
See Location Highlights