Sơn Trà

Neighborhood Overview

 • Sale
  Mua
  2.3B ₫ - 65.6B ₫
 • Sale
  Bán trên FazWaz.vn:
  488 properties
 • Rent
  Thuê
  9M ₫ - 45M ₫
 • Rent
  Cho thuê trên FazWaz.vn:
  64 properties
 • Đến Da Nang International Airport:
  9.3 km / 18 mins lái xe

Explore the Neighborhood of Sơn Trà

Property ở Sơn Trà

Overview of Neighborhoods ở Sơn Trà

Phước Mỹ
Sale
247 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 2.62B ₫ - 47.5B ₫
See Phước Mỹ Highlights
An Hải Tây
Sale
114 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 2.3B ₫ - 65.6B ₫
See An Hải Tây Highlights
Nại Hiên Đông
Sale
45 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 3.55B ₫ - 30B ₫
See Nại Hiên Đông Highlights
An Hải Bắc
Sale
44 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 3.25B ₫ - 37.5B ₫
See An Hải Bắc Highlights
An Hải Đông
Sale
19 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 2.75B ₫ - 24B ₫
See An Hải Đông Highlights
Thọ Quang
Sale
13 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 2.8B ₫ - 50B ₫
See Thọ Quang Highlights
Mân Thái
Sale
6 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 5.6B ₫ - 24B ₫
See Mân Thái Highlights