Hải Châu

Neighborhood Overview

 • Sale
  Mua
  1.5B ₫ - 60B ₫
 • Sale
  Bán trên FazWaz.vn:
  210 properties
 • Rent
  Thuê
  4M ₫ - 25M ₫
 • Rent
  Cho thuê trên FazWaz.vn:
  33 properties
 • Đến Da Nang International Airport:
  3.2 km / 8 mins lái xe

Explore the Neighborhood of Hải Châu

Property ở Hải Châu

Overview of Neighborhoods ở Hải Châu

Thuận Phước
Sale
50 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 3B ₫ - 14.5B ₫
See Thuận Phước Highlights
Hòa Cường Bắc
Sale
45 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.95B ₫ - 58.5B ₫
See Hòa Cường Bắc Highlights
Hòa Cường Nam
Sale
42 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 3.4B ₫ - 15B ₫
See Hòa Cường Nam Highlights
Thanh Bình
Sale
15 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 2.8B ₫ - 45B ₫
See Thanh Bình Highlights
Thạch Thang
Sale
13 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 4.85B ₫ - 34B ₫
See Thạch Thang Highlights
Hòa Thuận Đông
Sale
11 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 2.9B ₫ - 35B ₫
See Hòa Thuận Đông Highlights
Nam Dương
Sale
9 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 3.3B ₫ - 33B ₫
See Nam Dương Highlights
Phước Ninh
Sale
8 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 10.4B ₫ - 45B ₫
See Phước Ninh Highlights
Hải Châu I
Sale
7 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 13B ₫ - 60B ₫
See Hải Châu I Highlights
Hòa Thuận Tây
Sale
5 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.5B ₫ - 4.8B ₫
See Hòa Thuận Tây Highlights