Đà Nẵng

Neighborhood Overview

 • Sale
  Mua
  1.3B ₫ - 76.7B ₫
 • Sale
  Bán trên FazWaz.vn:
  1,603 properties
 • Rent
  Thuê
  4M ₫ - 78.3M ₫
 • Rent
  Cho thuê trên FazWaz.vn:
  166 properties

Explore the Neighborhood of Đà Nẵng

Property ở Đà Nẵng

Overview of Neighborhoods ở Đà Nẵng

Sơn Trà
Sale
488 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 2.3B ₫ - 65.6B ₫
See Sơn Trà Highlights
Ngũ Hành Sơn
Sale
363 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.4B ₫ - 76.7B ₫
See Ngũ Hành Sơn Highlights
Hải Châu
Sale
210 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.5B ₫ - 60B ₫
See Hải Châu Highlights
Cẩm Lệ
Sale
178 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.38B ₫ - 33B ₫
See Cẩm Lệ Highlights
Thanh Khê
Sale
164 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.65B ₫ - 39.9B ₫
See Thanh Khê Highlights
Liên Chiểu
Sale
160 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.45B ₫ - 54.4B ₫
See Liên Chiểu Highlights
Hòa Vang
Sale
40 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.3B ₫ - 12.5B ₫
See Hòa Vang Highlights