Cần Thơ

Neighborhood Overview

 • Sale
  Mua
  528M ₫ - 47.6B ₫
 • Sale
  Bán trên FazWaz.vn:
  448 properties
 • Rent
  Thuê
  9M ₫ - 25M ₫
 • Rent
  Cho thuê trên FazWaz.vn:
  10 properties

Property ở Cần Thơ

Overview of Neighborhoods ở Cần Thơ

Ninh Kiều
Sale
277 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.39B ₫ - 47.6B ₫
See Ninh Kiều Highlights
Cái Răng
Sale
108 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 528M ₫ - 25B ₫
See Cái Răng Highlights
Bình Thủy
Sale
46 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.2B ₫ - 39.9B ₫
See Bình Thủy Highlights
Ô Môn
Sale
9 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.6B ₫ - 42B ₫
See Ô Môn Highlights
Phong Điền
Sale
7 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.35B ₫ - 14.2B ₫
See Phong Điền Highlights
Thới Lai
Sale
1 Nhà dành cho bạn
Sale
Buy: 7.35B ₫
See Thới Lai Highlights