Tân Uyên

Neighborhood Overview

 • Sale
  Mua
  1.3B ₫ - 65B ₫
 • Sale
  Bán trên FazWaz.vn:
  220 properties
 • Rent
  Thuê
  9.3M ₫ - 20M ₫
 • Rent
  Cho thuê trên FazWaz.vn:
  13 properties
 • Đến Tan Son Nhat International Airport:
  42.8 km / 1 hour 25 mins lái xe

Property ở Tân Uyên

Overview of Neighborhoods ở Tân Uyên

Tan Vinh Hiep
Sale
124 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.3B ₫ - 46.4B ₫
See Tan Vinh Hiep Highlights
Phú Chánh
Sale
25 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.3B ₫ - 8.06B ₫
See Phú Chánh Highlights
Khanh Binh
Sale
18 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.3B ₫ - 19B ₫
See Khanh Binh Highlights
Vinh Tan
Sale
11 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.6B ₫ - 6.5B ₫
See Vinh Tan Highlights
Tân Phước Khánh
Sale
10 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.3B ₫ - 3.8B ₫
See Tân Phước Khánh Highlights
Thai Hoa
Sale
9 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.4B ₫ - 5.6B ₫
See Thai Hoa Highlights
Uyen Hung
Sale
6 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.4B ₫ - 8.73B ₫
See Uyen Hung Highlights
Hội Nghĩa
Sale
4 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.8B ₫ - 2.5B ₫
See Hội Nghĩa Highlights
Tan Thanh
Sale
4 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.6B ₫ - 14B ₫
See Tan Thanh Highlights
Tan Hiep
Sale
4 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.35B ₫ - 27B ₫
See Tan Hiep Highlights