Di An

Neighborhood Overview

 • Sale
  Mua
  525M ₫ - 34.3B ₫
 • Sale
  Bán trên FazWaz.vn:
  315 properties
 • Rent
  Thuê
  7M ₫ - 22M ₫
 • Rent
  Cho thuê trên FazWaz.vn:
  8 properties
 • Đến Tan Son Nhat International Airport:
  16.1 km / 36 mins lái xe

Explore the Neighborhood of Di An

Property ở Di An

Overview of Neighborhoods ở Di An

Đông Hòa
Sale
97 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 525M ₫ - 25.3B ₫
See Đông Hòa Highlights
Dĩ An
Sale
61 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.3B ₫ - 34.3B ₫
See Dĩ An Highlights
Tân Đông Hiệp
Sale
54 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.3B ₫ - 20B ₫
See Tân Đông Hiệp Highlights
An Bình
Sale
45 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.38B ₫ - 32B ₫
See An Bình Highlights
Bình Thắng
Sale
25 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.4B ₫ - 8.77B ₫
See Bình Thắng Highlights
Tan Binh
Sale
23 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.3B ₫ - 10.9B ₫
See Tan Binh Highlights
Bình An
Sale
10 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.9B ₫ - 5.1B ₫
See Bình An Highlights