Bà Rịa - Vũng Tàu

Neighborhood Overview

 • Sale
  Mua
  $55.95K - $2.41M
 • Sale
  Bán trên FazWaz.vn:
  441 properties
 • Rent
  Thuê
  $387 - $1.08K
 • Rent
  Cho thuê trên FazWaz.vn:
  11 properties

Property ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Overview of Neighborhoods ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Vung Tau
Sale
184 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $58.96K - $2.41M
See Location Highlights
Xuyên Mộc
Sale
76 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $55.95K - $1.07M
See Location Highlights
Ba Ria
Sale
74 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $55.95K - $602.53K
See Location Highlights
Dat Do
Sale
39 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $55.95K - $1.61M
See Location Highlights
Tân Thành
Sale
25 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $55.95K - $1.42M
See Location Highlights
Châu Đức
Sale
23 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $58.1K - $2.19M
See Location Highlights
Long Điền
Sale
20 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $55.95K - $236.28K
See Location Highlights