Bà Rịa - Vũng Tàu

Neighborhood Overview

 • Sale
  Mua
  $280 - $2.42M
 • Sale
  Bán trên FazWaz.vn:
  445 properties
 • Rent
  Thuê
  $388 - $1.08K
 • Rent
  Cho thuê trên FazWaz.vn:
  11 properties

Property ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Overview of Neighborhoods ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Vung Tau
Sale
184 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $59.1K - $2.42M
See Location Highlights
Xuyên Mộc
Sale
77 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $56.08K - $1.08M
See Location Highlights
Ba Ria
Sale
76 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $280 - $603.92K
See Location Highlights
Dat Do
Sale
39 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $56.08K - $1.62M
See Location Highlights
Phú Mỹ
Sale
26 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $36.67K - $1.42M
See Location Highlights
Châu Đức
Sale
23 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $58.23K - $2.2M
See Location Highlights
Long Điền
Sale
20 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $56.08K - $236.82K
See Location Highlights