Yên Phong

Neighborhood Overview

 • Sale
  Mua
  1.35B ₫ - 4.75B ₫
 • Sale
  Bán trên FazWaz.vn:
  7 properties
 • Rent
  Thuê
  0 ₫ - 0 ₫
 • Rent
  Cho thuê trên FazWaz.vn:
  0 property
 • Đến Noi Bai International Airport:
  17.1 km / 18 mins lái xe

Property ở Yên Phong

Overview of Neighborhoods ở Yên Phong

Tam Giang
Sale
3 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.4B ₫ - 2.7B ₫
See Tam Giang Highlights
Cho
Sale
2 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.35B ₫ - 2.76B ₫
See Cho Highlights
Văn Môn
Sale
1 Nhà dành cho bạn
Sale
Buy: 4.75B ₫
See Văn Môn Highlights
Yên Trung
Sale
1 Nhà dành cho bạn
Sale
Buy: 1.6B ₫
See Yên Trung Highlights