Tu Son

Neighborhood Overview

 • Sale
  Mua
  1.7B ₫ - 18.4B ₫
 • Sale
  Bán trên FazWaz.vn:
  17 properties
 • Rent
  Thuê
  0 ₫ - 0 ₫
 • Rent
  Cho thuê trên FazWaz.vn:
  0 property
 • Đến Noi Bai International Airport:
  27.8 km / 36 mins lái xe

Property ở Tu Son

Overview of Neighborhoods ở Tu Son

Thị xã Từ Sơn
Sale
9 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 2.1B ₫ - 18.4B ₫
See Thị xã Từ Sơn Highlights
Tân Hồng
Sale
3 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.7B ₫ - 2.86B ₫
See Tân Hồng Highlights
Đình Bảng
Sale
2 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.75B ₫ - 4.28B ₫
See Đình Bảng Highlights
Hương Mạc
Sale
2 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.8B ₫ - 4.1B ₫
See Hương Mạc Highlights
Đồng Nguyên
Sale
1 Nhà dành cho bạn
Sale
Buy: 4.5B ₫
See Đồng Nguyên Highlights