Thuận Thành

Neighborhood Overview

 • Sale
  Mua
  1.55B ₫ - 10.1B ₫
 • Sale
  Bán trên FazWaz.vn:
  4 properties
 • Rent
  Thuê
  0 ₫ - 0 ₫
 • Rent
  Cho thuê trên FazWaz.vn:
  0 property
 • Đến Noi Bai International Airport:
  46.8 km / 56 mins lái xe

Property ở Thuận Thành

Overview of Neighborhoods ở Thuận Thành

Ho
Sale
2 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 1.55B ₫ - 2.5B ₫
See Ho Highlights
Thôn Đào Viên
Sale
1 Nhà dành cho bạn
Sale
Buy: 10.1B ₫
See Thôn Đào Viên Highlights
An Bình
Sale
1 Nhà dành cho bạn
Sale
Buy: 5B ₫
See An Bình Highlights