Bắc Giang

Neighborhood Overview

 • Sale
  Mua
  2.45B ₫ - 2.89B ₫
 • Sale
  Bán trên FazWaz.vn:
  4 properties
 • Rent
  Thuê
  0 ₫ - 0 ₫
 • Rent
  Cho thuê trên FazWaz.vn:
  0 property

Property ở Bắc Giang

Overview of Neighborhoods ở Bắc Giang

Bac Giang
Sale
2 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: 2.7B ₫ - 2.89B ₫
See Bac Giang Highlights
Việt Yên
Sale
1 Nhà dành cho bạn
Sale
Buy: 2.52B ₫
See Việt Yên Highlights
Hiệp Hòa
Sale
1 Nhà dành cho bạn
Sale
Buy: 2.45B ₫
See Hiệp Hòa Highlights