Sunshine City

(Viết bình luận)

Tan Phu, Quận 7, Hồ Chí Minh

  • 3,748   Căn
  • 38 Tầng
  • Đang thi công (Th12 2020)
Bán (177 Căn) Khởi điểm từ $173,593
Chi tiết về yêu cầu
28

Sunshine City

(Viết bình luận)
Tan Phu, Quận 7, Hồ Chí Minh
3,748 Căn
38 Tầng
Đang thi công (Dec 2020)
Bán (177 Căn) Khởi điểm từ $173,593

Tiện nghi của dự án

Có ban quản lý khách sạn Nhà hàng ngay tại tòa nhà Hồ bơi chung Bể tắm sục Khu gym chung Bar An ninh 24H Camera an ninh Câu lạc bộ trẻ em Bãi đậu xe Spa Sảnh tiếp tân

Giá theo loại phòng

Các căn hiện có ở Sunshine City

for sale 177
Phòng ngủ Phòng tắm Diện tích căn Tầng Giá/m² Kiểu căn hộ Số căn
2 2 70 m² 1 $2,480 2 Bedrooms S7.12.01
3 2 94 m² 1 $2,220 3 Bedrooms A2.04.01
2 2 70 m² 1 $2,500 2 Bedrooms S7.16.01
2 2 71 m² 1 $2,480 2 Bedrooms S7.28.04
3 2 96 m² 1 $2,220 3 Bedrooms A2.03.09
3 2 96 m² 1 $2,220 3 Bedrooms A2.04.09
2 2 70 m² 1 $2,520 2 Bedrooms S7.14.02
3 2 96 m² 1 $2,290 3 Bedrooms A2.13.06
2 2 70 m² 1 $2,520 2 Bedrooms S7.28.01
3 2 96 m² 1 $2,390 3 Bedrooms A2.06.09
2 2 69 m² 1 $2,590 2 Bedrooms S8.14.04
3 2 101 m² 1 $2,340 3 Bedrooms S7.12a.04
2 2 70 m² 1 $2,570 2 Bedrooms S8.14.01
3 2 101 m² 1 $2,360 3 Bedrooms S7.12.05
2 2 70 m² 1 $2,570 2 Bedrooms S7.14.08
3 2 101 m² 1 $2,360 3 Bedrooms S7.14.05
2 2 71 m² 1 $2,550 2 Bedrooms S7.34.04
3 2 98 m² 1 $2,420 3 Bedrooms S8.14.11
2 2 71 m² 1 $2,550 2 Bedrooms S7.32.04
3 2 97 m² 1 $2,460 3 Bedrooms S9.29.10
2 2 70 m² 1 $2,580 2 Bedrooms S4.20.06
3 2 101 m² 1 $2,380 3 Bedrooms S7.23.04
2 2 70 m² 1 $2,580 2 Bedrooms S4.20.04
3 2 101 m² 1 $2,400 3 Bedrooms S7.25.04
2 2 70 m² 1 $2,600 2 Bedrooms S7.34.01
3 2 101 m² 1 $2,400 3 Bedrooms S7.19.04
2 2 70 m² 1 $2,600 2 Bedrooms S7.32.01
3 2 101 m² 1 $2,400 3 Bedrooms S7.16.05
2 2 70 m² 1 $2,590 2 Bedrooms S7.17.07
3 2 101 m² 1 $2,400 3 Bedrooms S7.27.04
2 2 70 m² 1 $2,600 2 Bedrooms S4.16.04
3 2 101 m² 1 $2,420 3 Bedrooms S7.20.05
2 2 70 m² 1 $2,600 2 Bedrooms S4.18.04
3 2 101 m² 1 $2,420 3 Bedrooms S7.26.05
2 2 70 m² 1 $2,610 2 Bedrooms S7.25.07
3 2 101 m² 1 $2,420 3 Bedrooms S7.22.05
2 2 70 m² 1 $2,610 2 Bedrooms S7.15.07
3 2 101 m² 1 $2,420 3 Bedrooms S7.28.05
2 2 70 m² 1 $2,610 2 Bedrooms S7.21.07
3 2 101 m² 1 $2,440 3 Bedrooms S7.29.04
2 2 70 m² 1 $2,620 2 Bedrooms S4.32.04
3 2 98 m² 1 $2,530 3 Bedrooms S8.20.11
2 2 70 m² 1 $2,620 2 Bedrooms S4.30.04
3 2 106 m² 1 $2,350 3 Bedrooms S8.14.05
2 2 70 m² 1 $2,620 2 Bedrooms S4.34.06
3 2 101 m² 1 $2,490 3 Bedrooms S7.34.05
2 2 70 m² 1 $2,620 2 Bedrooms S4.28.04
3 2 101 m² 1 $2,490 3 Bedrooms S7.30.05
2 2 69 m² 1 $2,680 2 Bedrooms S8.18.04
3 2 98 m² 1 $2,580 3 Bedrooms S9.29.11
2 2 69 m² 1 $2,690 2 Bedrooms S8.14.09
3 2 103 m² 1 $2,450 3 Bedrooms S8.14.06
2 2 70 m² 1 $2,630 2 Bedrooms S7.28.08
3 2 98 m² 1 $2,580 3 Bedrooms S9.29.09
2 2 71 m² 1 $2,620 2 Bedrooms S4.18.05
3 2 101 m² 1 $2,510 3 Bedrooms S7.33.04
2 2 69 m² 1 $2,690 2 Bedrooms S8.20.04
3 2 101 m² 1 $2,510 3 Bedrooms S7.31.04
2 2 70 m² 1 $2,640 2 Bedrooms S4.29.05
3 2 109 m² 1 $2,340 3 Bedrooms S7.23.10
2 2 70 m² 1 $2,640 2 Bedrooms S4.33.05
3 2 106 m² 1 $2,440 3 Bedrooms S8.18.05
2 2 70 m² 1 $2,640 2 Bedrooms S7.30.03
3 2 109 m² 1 $2,380 3 Bedrooms S7.14.11
2 2 70 m² 1 $2,640 2 Bedrooms S7.32.03
3 2 109 m² 1 $2,380 3 Bedrooms S7.24.11
2 2 70 m² 1 $2,640 2 Bedrooms S7.34.03
3 2 106 m² 1 $2,460 3 Bedrooms S8.20.05
2 2 70 m² 1 $2,650 2 Bedrooms S7.29.07
3 2 100 m² 1 $2,600 3 Bedrooms S9.29.02
2 2 70 m² 1 $2,660 2 Bedrooms S8.18.01
3 2 103 m² 1 $2,540 3 Bedrooms S8.18.06
2 2 70 m² 1 $2,660 2 Bedrooms S7.32.02
3 2 109 m² 1 $2,400 3 Bedrooms S7.17.10
2 2 70 m² 1 $2,660 2 Bedrooms S7.33.01
3 2 109 m² 1 $2,400 3 Bedrooms S7.18.11
2 2 70 m² 1 $2,660 2 Bedrooms S7.31.01
3 2 109 m² 1 $2,400 3 Bedrooms S7.20.11
2 2 69 m² 1 $2,710 2 Bedrooms S8.14.03
3 2 109 m² 1 $2,400 3 Bedrooms S7.26.11
2 2 71 m² 1 $2,640 2 Bedrooms S4.34.05
3 2 109 m² 1 $2,400 3 Bedrooms S7.27.10
2 2 71 m² 1 $2,650 2 Bedrooms S7.12a.06
3 2 107 m² 1 $2,460 3 Bedrooms S7.12.10
2 2 70 m² 1 $2,690 2 Bedrooms S8.14.02
3 2 103 m² 1 $2,550 3 Bedrooms S8.20.06
2 2 70 m² 1 $2,670 2 Bedrooms S8.20.01
3 2 101 m² 1 $2,600 3 Bedrooms S4.22.12
2 2 71 m² 1 $2,660 2 Bedrooms S4.33.04
3 2 101 m² 1 $2,600 3 Bedrooms S4.20.12
2 2 71 m² 1 $2,660 2 Bedrooms S4.31.04
3 2 109 m² 1 $2,420 3 Bedrooms S7.25.10
2 2 70 m² 1 $2,680 2 Bedrooms S7.31.03
3 2 109 m² 1 $2,420 3 Bedrooms S7.16.11
2 2 70 m² 1 $2,700 2 Bedrooms S7.34.08
3 2 109 m² 1 $2,420 3 Bedrooms S7.15.10
2 2 70 m² 1 $2,700 2 Bedrooms S7.32.08
3 2 109 m² 1 $2,420 3 Bedrooms S7.21.10
2 2 70 m² 1 $2,700 2 Bedrooms S7.30.08
3 2 109 m² 1 $2,440 3 Bedrooms S7.28.11
2 2 69 m² 1 $2,740 2 Bedrooms S9.29.14
3 2 109 m² 1 $2,460 3 Bedrooms S7.29.10
2 2 70 m² 1 $2,720 2 Bedrooms S7.31.02
3 2 107 m² 1 $2,520 3 Bedrooms S7.16.10
2 2 69 m² 1 $2,780 2 Bedrooms S8.18.09
3 2 107 m² 1 $2,570 3 Bedrooms S7.28.10
2 2 69 m² 1 $2,780 2 Bedrooms S8.19.08
3 2 107 m² 1 $2,570 3 Bedrooms S7.22.10
2 2 70 m² 1 $2,720 2 Bedrooms S7.33.07
3 2 109 m² 1 $2,510 3 Bedrooms S7.32.11
2 2 70 m² 1 $2,720 2 Bedrooms S7.31.07
3 2 109 m² 1 $2,510 3 Bedrooms S7.34.11
2 2 69 m² 1 $2,790 2 Bedrooms S8.20.09
3 2 109 m² 1 $2,510 3 Bedrooms S7.30.11
2 2 69 m² 1 $2,800 2 Bedrooms S8.18.03
3 2 107 m² 1 $2,590 3 Bedrooms S7.27.09
2 2 71 m² 1 $2,730 2 Bedrooms S7.14.07
3 2 107 m² 1 $2,590 3 Bedrooms S7.25.09
2 2 71 m² 1 $2,730 2 Bedrooms S7.24.07
3 2 109 m² 1 $2,530 3 Bedrooms S7.31.10
2 2 71 m² 1 $2,730 2 Bedrooms S4.24.03
3 2 109 m² 1 $2,530 3 Bedrooms S7.33.10
2 2 70 m² 1 $2,780 2 Bedrooms S8.18.02
3 2 99 m² 1 $2,790 3 Bedrooms S9.29.06
2 2 71 m² 1 $2,750 2 Bedrooms S7.18.07
3 2 97 m² 1 $2,860 3 Bedrooms S9.29.03
2 2 71 m² 1 $2,750 2 Bedrooms S7.26.07
3 2 107 m² 1 $2,640 3 Bedrooms S7.34.10
2 2 71 m² 1 $2,750 2 Bedrooms S7.27.06
3 2 107 m² 1 $2,640 3 Bedrooms S7.32.10
2 2 71 m² 1 $2,750 2 Bedrooms S7.22.07
3 2 107 m² 1 $2,660 3 Bedrooms S7.33.09
2 2 68 m² 1 $2,850 2 Bedrooms S8.14.08
3 2 100 m² 1 $2,860 3 Bedrooms S9.29.08
2 2 71 m² 1 $2,750 2 Bedrooms S4.20.03
2 2 70 m² 1 $2,790 2 Bedrooms S8.20.02
2 2 68 m² 1 $2,850 2 Bedrooms S8.14.10
2 2 71 m² 1 $2,770 2 Bedrooms S7.16.07
2 2 71 m² 1 $2,770 2 Bedrooms S7.12.06
2 2 71 m² 1 $2,770 2 Bedrooms S7.25.06
2 2 70 m² 1 $2,790 2 Bedrooms S4.26.09
2 2 71 m² 1 $2,770 2 Bedrooms S4.18.03
2 2 71 m² 1 $2,770 2 Bedrooms S4.12a.06
2 2 69 m² 1 $2,860 2 Bedrooms S9.29.13
2 2 69 m² 1 $2,840 2 Bedrooms S9.29.12
2 2 70 m² 1 $2,830 2 Bedrooms S8.19.01
2 2 71 m² 1 $2,790 2 Bedrooms S4.28.03
2 2 71 m² 1 $2,810 2 Bedrooms S7.29.06
2 2 71 m² 1 $2,810 2 Bedrooms S4.25.02
2 2 71 m² 1 $2,810 2 Bedrooms S4.21.02
2 2 71 m² 1 $2,810 2 Bedrooms S4.19.02
2 2 71 m² 1 $2,810 2 Bedrooms S4.15.02
2 2 70 m² 1 $2,860 2 Bedrooms S4.33.08
2 2 70 m² 1 $2,860 2 Bedrooms S4.20.11
2 2 68 m² 1 $2,940 2 Bedrooms S8.18.08
2 2 68 m² 1 $2,950 2 Bedrooms S8.19.07
2 2 68 m² 1 $2,960 2 Bedrooms S8.20.08
2 2 68 m² 1 $2,940 2 Bedrooms S8.18.10
2 2 71 m² 1 $2,860 2 Bedrooms S4.33.02
2 2 71 m² 1 $2,860 2 Bedrooms S4.29.02
2 2 71 m² 1 $2,860 2 Bedrooms S4.31.02
2 2 68 m² 1 $2,960 2 Bedrooms S8.20.10
2 2 71 m² 1 $2,870 2 Bedrooms S7.34.07
2 2 71 m² 1 $2,870 2 Bedrooms S7.32.07
2 2 68 m² 1 $2,970 2 Bedrooms S8.14.07
2 2 71 m² 1 $2,880 2 Bedrooms S4.20.07
2 2 71 m² 1 $2,890 2 Bedrooms S7.31.06
2 2 71 m² 1 $2,900 2 Bedrooms S4.16.07
2 2 71 m² 1 $2,900 2 Bedrooms S4.18.07
2 2 71 m² 1 $2,900 2 Bedrooms S4.21.06
2 2 70 m² 1 $2,930 2 Bedrooms S9.29.01
2 2 68 m² 1 $3,050 2 Bedrooms S9.29.04
2 2 68 m² 1 $3,060 2 Bedrooms S8.18.07
2 2 69 m² 1 $3,050 2 Bedrooms S9.29.05
2 2 68 m² 1 $3,070 2 Bedrooms S8.19.06
2 2 68 m² 1 $3,080 2 Bedrooms S8.20.07
2 2 71 m² 1 $3,000 2 Bedrooms S9.29.07
  • Cập nhật bảng giá mới nhất vào ngày: Th11 15, 2019
  • Phí quản lý Các loại phí này được trả bởi chủ nhà nhằm phục vụ cho việc bảo trì các khu vực chung của chung cư hoặc dự án nhà ở. Với những dự án nhà ở mới, thường yêu cầu chi trả phí quản lý từ 1 đến 3 năm trước khi chuyển nhượng quyền sở hữu bất động sản. $0/m²

Sunshine City in Tan Phu, Hồ Chí Minh

Sunshine City là dự án chung cư và căn hộ nằm ở Tan Phu, Hồ Chí Minh và dự kiến hoàn thành vào Th12 2020. Có 3748 căn chung cư trên tổng số 38 tầng và được phát triển bởi Sunshine Group, đồng thời cũng là đơn vị phát triển dự án Sunshine Horizon, Sunshine Diamond RiverSunshine Golden River.

Nhận xét

Viết một nhận xét
Biết về dự án này chứ? Trở thành người đầu tiên nhận xét