Xu hướng bất động sản Thanh Hoa

Tìm hiểu thêm về thị trường Nhà ở Thanh Hoa thông qua các xu hướng hiện tại

Số liệu thống kê ở Thanh Hoa

Giá bán trung bình ở Thanh Hoa xấp xỉ $317,881 Giá bán trung bình ở Thanh Hoa xấp xỉ $317,881 Giá trung bình tính trên m² ở Thanh Hoa là $317,881 Giá trung bình tính trên m² ở Thanh Hoa là $317,881 Gần đây có 108 nhà đất đang rao bán ở khu vực Thanh Hoa Gần đây có 108 nhà đất đang rao bán ở khu vực Thanh Hoa

Giá trung bình Nhà Thanh Hoa, dựa trên Kích thước Nhà

Kích thước Nhà Giá trung bình Studio (Xem 3 Nhà) $182,192 4 Phòng ngủ (Xem 25 Nhà) $287,029 5 Phòng ngủ (Xem 70 Nhà) $357,181 7 Phòng ngủ (Xem 6 Nhà) $477,299

Các khu dân cư ở Thanh Hoa

Đông Hương Đông HươngHiện có 99 Nhà Xem Nhà rao bán
Dong Ve Dong VeHiện có 4 Nhà Xem Nhà rao bán
Lam Son Lam SonHiện có 3 Nhà Xem Nhà rao bán
Dong Hai Dong HaiHiện có 1 Nhà Xem Nhà rao bán
Ba Dinh Ba DinhHiện có 1 Nhà Xem Nhà rao bán