Xu hướng bất động sản Quảng Xương

Tìm hiểu thêm về thị trường Nhà ở Quảng Xương thông qua các xu hướng hiện tại

Số liệu thống kê ở Quảng Xương

Giá bán trung bình ở Quảng Xương xấp xỉ $227,023 Giá bán trung bình ở Quảng Xương xấp xỉ $227,023 Giá trung bình tính trên m² ở Quảng Xương là $227,023 Giá trung bình tính trên m² ở Quảng Xương là $227,023 Gần đây có 2 nhà đất đang rao bán ở khu vực Quảng Xương Gần đây có 2 nhà đất đang rao bán ở khu vực Quảng Xương

Các khu dân cư ở Quảng Xương

Quang Tâm Quang TâmHiện có 1 Nhà Xem Nhà rao bán
Quảng Phú Quảng PhúHiện có 1 Nhà Xem Nhà rao bán