Xu hướng bất động sản Hoằng Hoá

Tìm hiểu thêm về thị trường Nhà ở Hoằng Hoá thông qua các xu hướng hiện tại

Số liệu thống kê ở Hoằng Hoá

Giá bán trung bình ở Hoằng Hoá xấp xỉ $174,302 Giá bán trung bình ở Hoằng Hoá xấp xỉ $174,302 Giá trung bình tính trên m² ở Hoằng Hoá là $174,302 Giá trung bình tính trên m² ở Hoằng Hoá là $174,302 Gần đây có 3 nhà đất đang rao bán ở khu vực Hoằng Hoá Gần đây có 3 nhà đất đang rao bán ở khu vực Hoằng Hoá

Các khu dân cư ở Hoằng Hoá

Hoằng Trường Hoằng TrườngHiện có 1 Nhà Xem Nhà rao bán
Hoằng Hải Hoằng HảiHiện có 1 Nhà Xem Nhà rao bán
Hoằng Tiến Hoằng TiếnHiện có 1 Nhà Xem Nhà rao bán