Xu hướng bất động sản Rach Gia

Tìm hiểu thêm về thị trường Nhà ở Rach Gia thông qua các xu hướng hiện tại

Số liệu thống kê ở Rach Gia

Giá bán trung bình ở Rach Gia xấp xỉ $75,316 Giá bán trung bình ở Rach Gia xấp xỉ $75,316 Giá trung bình tính trên m² ở Rach Gia là $75,316 Giá trung bình tính trên m² ở Rach Gia là $75,316 Gần đây có 13 nhà đất đang rao bán ở khu vực Rach Gia Gần đây có 13 nhà đất đang rao bán ở khu vực Rach Gia

Giá trung bình Nhà Rach Gia, dựa trên Kích thước Nhà

Kích thước Nhà Giá trung bình Studio (Xem 5 Nhà) $167,838 2 Phòng ngủ (Xem 2 Nhà) $106,518 3 Phòng ngủ (Xem 4 Nhà) $90,917

Các khu dân cư ở Rach Gia

Vinh Thanh Vinh ThanhHiện có 6 Nhà Xem Nhà rao bán
Vinh Quang Vinh QuangHiện có 6 Nhà Xem Nhà rao bán
An Hoa An HoaHiện có 1 Nhà Xem Nhà rao bán