Xu hướng bất động sản Ha Tien

Tìm hiểu thêm về thị trường Nhà ở Ha Tien thông qua các xu hướng hiện tại

Số liệu thống kê ở Ha Tien

Giá bán trung bình ở Ha Tien xấp xỉ $1,269,609 Giá bán trung bình ở Ha Tien xấp xỉ $1,269,609 Giá trung bình tính trên m² ở Ha Tien là $1,269,609 Giá trung bình tính trên m² ở Ha Tien là $1,269,609 Gần đây có 4 nhà đất đang rao bán ở khu vực Ha Tien Gần đây có 4 nhà đất đang rao bán ở khu vực Ha Tien

Giá trung bình Nhà Ha Tien, dựa trên Kích thước Nhà

Kích thước Nhà Giá trung bình Studio (Xem 1 Nhà) $1,600,000

Các khu dân cư ở Ha Tien

Phao Dai Phao DaiHiện có 2 Nhà Xem Nhà rao bán
Thuan Yen Thuan YenHiện có 1 Nhà Xem Nhà rao bán
Dong Ho Dong HoHiện có 1 Nhà Xem Nhà rao bán