Sunshine Diamond River

(Viết bình luận)
Phú Thuận, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh
 • Mã căn: U180023
 • 2 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • 85.50 m²
 • Đang thi công (Th11 2021)
Giá bán $221,000
Chi tiết về yêu cầu
18
Phòng ngủ
2
Phòng tắm
2
Diện tích ở
85.50 m²
Tầng
3
Đang thi công
Th11 2021
Bảo trì
$55/tháng
Giá / m²
$2,590

Bán Chung cư 2 Phòng ngủ ở Sunshine Diamond River

Đây là chung cư 85.50 m² với 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm hiện đang được bán.  và dự kiến hoàn thành vào Th11 2021. Bạn có thể mua chung cư này với giá $221,000 ($2,590/SqM).

Tiện nghi

Ban công

Thông tin cơ bản

Mã căn
U180023
Vị trí
Phú Thuận, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiến độ thi công
Đang thi công (Th11 2021)
Tổng số tầng
40
Các căn hộ trong dự án
4000
Nguồn đăng
Chủ đầu tư
Loại hình bất động sản
Chung cư
Quyền sở hữu Chung cư
Thuê
Tầng
3
Diện tích căn
85.50 m²
View
Vườn, Cây xanh
Phí quản lý
Phí quản lý này được trả bởi chủ nhà nhằm phục vụ cho việc bảo trì các khu vực chung của chung cư hoặc dự án nhà ở. Thường chi trả phí quản lý từ 1 đến 3 năm trước khi chuyển nhượng quyền sở hữu bất động sản.
$55/tháng

Các căn hiện có ở Sunshine Diamond River

 • All
 • 1 Phòng ngủ
 • 2 Phòng ngủ
 • 3 Phòng ngủ
Phòng ngủ Phòng tắm Diện tích ở Tầng Kích thước mảnh đất Giá/m² Kiểu căn hộ Số căn
2 2 45 m² 20 0 m² $2,590 2 Bedrooms D2.20.17
1 1 45 m² 20 0 m² $2,590 1 Bedroom D2.20.9
3 2 111 m² 20 0 m² $2,590 3 Bedrooms D2.20.11
1 0 60 m² - 0 m² $2,010 - -
2 2 70 m² 9 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.9.8
1 1 45 m² 20 0 m² $2,590 1 Bedroom D2.20.8
3 2 111 m² 3 0 m² $2,590 3 Bedrooms A1.3A.12
2 2 70 m² 6 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.6.8
1 1 45 m² 20 0 m² $2,590 1 Bedroom D2.20.2
3 2 111 m² 3 0 m² $2,590 3 Bedrooms A1.3A.17
2 2 70 m² 7 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.7.8
1 1 45 m² 20 0 m² $2,590 1 Bedroom D2.20.1
3 2 111 m² 10 0 m² $2,590 3 Bedrooms A1.10.12
2 2 70 m² 3 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.3A.8
3 2 111 m² 10 0 m² $2,590 3 Bedrooms A1.10.17
1 1 46 m² 7 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.7.10
2 2 70 m² 5 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.5.8
1 1 46 m² 7 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.7.20
3 2 111 m² 5 0 m² $2,590 3 Bedrooms A1.5.12
2 2 70 m² 8 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.8.8
1 1 46 m² 7 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.7.19
3 2 111 m² 5 0 m² $2,590 3 Bedrooms A1.5.17
2 2 70 m² 10 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.10.8
1 1 46 m² 7 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.7.16
3 2 111 m² 6 0 m² $2,590 3 Bedrooms A1.6.12
2 2 72 m² 7 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.7.14
3 2 111 m² 6 0 m² $2,590 3 Bedrooms A1.6.17
1 1 46 m² 7 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.7.15
2 2 72 m² 5 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.5.14
3 2 111 m² 7 0 m² $2,590 3 Bedrooms A1.7.12
1 1 46 m² 7 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.7.5
2 2 72 m² 8 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.8.14
3 2 111 m² 7 0 m² $2,590 3 Bedrooms A1.7.17
1 1 46 m² 7 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.7.9
2 2 72 m² 10 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.10.14
3 2 111 m² 8 0 m² $2,590 3 Bedrooms A1.8.12
1 1 46 m² 7 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.7.6
2 2 72 m² 6 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.6.14
3 2 111 m² 8 0 m² $2,590 3 Bedrooms A1.8.17
1 1 46 m² 8 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.8.6
2 2 72 m² 3 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.3A.14
3 2 111 m² 9 0 m² $2,590 3 Bedrooms A1.9.12
1 1 46 m² 6 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.6.20
2 2 72 m² 9 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.9.14
3 2 111 m² 9 0 m² $2,590 3 Bedrooms A1.9.17
1 1 46 m² 3 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.3A.6
2 2 78 m² 9 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.9.13
3 2 111 m² 20 0 m² $2,590 3 Bedrooms D2.20.15
1 1 46 m² 6 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.6.16
2 2 78 m² 6 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.6.13
1 1 46 m² 8 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.8.5
2 2 78 m² 7 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.7.2
1 1 46 m² 8 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.8.15
2 2 78 m² 7 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.7.13
1 1 46 m² 8 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.8.9
2 2 78 m² 6 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.6.2
1 1 46 m² 8 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.8.10
2 2 78 m² 3 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.3A.13
1 1 46 m² 6 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.6.10
2 2 78 m² 9 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.9.2
1 1 46 m² 8 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.8.16
2 2 78 m² 5 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.5.13
1 1 46 m² 8 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.8.19
2 2 78 m² 8 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.8.2
1 1 46 m² 8 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.8.20
2 2 78 m² 8 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.8.13
1 1 46 m² 9 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.9.5
2 2 78 m² 5 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.5.2
1 1 46 m² 9 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.9.6
2 2 78 m² 3 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.3A.2
1 1 46 m² 9 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.9.9
2 2 78 m² 10 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.10.2
1 1 46 m² 9 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.9.10
2 2 78 m² 10 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.10.13
1 1 46 m² 9 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.9.15
2 2 78 m² 20 0 m² $2,590 2 Bedrooms D2.20.5
1 1 46 m² 9 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.9.16
2 2 78 m² 20 0 m² $2,590 2 Bedrooms D2.20.12
1 1 46 m² 9 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.9.19
2 2 78 m² 20 0 m² $2,590 2 Bedrooms D2.20.14
1 1 46 m² 9 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.9.20
2 2 83 m² 8 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.8.1
1 1 46 m² 6 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.6.15
2 2 83 m² 20 0 m² $2,590 2 Bedrooms D2.20.6
1 1 46 m² 3 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.3A.5
2 2 83 m² 9 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.9.1
1 1 46 m² 6 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.6.9
2 2 83 m² 3 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.3A.1
1 1 46 m² 5 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.5.5
2 2 83 m² 7 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.7.1
1 1 46 m² 3 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.3A.9
2 2 83 m² 5 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.5.1
1 1 46 m² 3 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.3A.10
2 2 83 m² 6 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.6.1
1 1 46 m² 3 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.3A.15
2 2 83 m² 10 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.10.1
1 1 46 m² 3 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.3A.16
2 2 86 m² 3 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.3A.3
1 1 46 m² 3 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.3A.19
2 2 86 m² 3 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.3A.4
1 1 46 m² 3 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.3A.20
2 2 86 m² 3 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.3A.11
1 1 46 m² 10 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.10.5
2 2 86 m² 3 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.3A.18
1 1 46 m² 10 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.10.6
2 2 86 m² 9 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.9.18
1 1 46 m² 10 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.10.9
2 2 86 m² 10 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.10.3
1 1 46 m² 10 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.10.10
2 2 86 m² 9 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.9.11
1 1 46 m² 10 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.10.15
2 2 86 m² 10 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.10.4
1 1 46 m² 10 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.10.16
2 2 86 m² 9 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.9.4
1 1 46 m² 10 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.10.20
2 2 86 m² 9 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.9.3
1 1 46 m² 10 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.10.19
2 2 86 m² 10 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.10.11
1 1 46 m² 6 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.6.19
2 2 86 m² 6 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.6.11
1 1 46 m² 5 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.5.19
2 2 86 m² 6 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.6.18
1 1 46 m² 5 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.5.6
2 2 86 m² 8 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.8.18
1 1 46 m² 6 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.6.6
2 2 86 m² 6 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.6.3
1 1 46 m² 5 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.5.9
2 2 86 m² 7 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.7.3
1 1 46 m² 5 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.5.10
2 2 86 m² 7 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.7.4
1 1 46 m² 5 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.5.15
2 2 86 m² 6 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.6.4
1 1 46 m² 6 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.6.5
2 2 86 m² 7 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.7.11
1 1 46 m² 5 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.5.16
2 2 86 m² 5 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.5.3
1 1 46 m² 5 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.5.20
2 2 86 m² 10 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.10.18
1 1 49 m² 20 0 m² $2,590 1 Bedroom D2.20.7
2 2 86 m² 7 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.7.18
1 1 49 m² 3 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.3A.7
2 2 86 m² 5 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.5.18
1 1 49 m² 9 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.9.21
2 2 86 m² 5 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.5.11
1 1 49 m² 5 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.5.21
2 2 86 m² 8 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.8.3
1 1 49 m² 6 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.6.21
2 2 86 m² 8 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.8.4
1 1 49 m² 7 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.7.21
2 2 86 m² 5 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.5.4
1 1 49 m² 3 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.3A.21
2 2 86 m² 8 0 m² $2,590 2 Bedrooms A1.8.11
1 1 49 m² 7 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.7.7
2 2 86 m² 20 0 m² $2,590 2 Bedrooms D2.20.4
1 1 49 m² 10 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.10.21
2 2 86 m² 20 0 m² $2,590 2 Bedrooms D2.20.10
1 1 49 m² 10 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.10.7
2 2 86 m² 20 0 m² $2,590 2 Bedrooms D2.20.13
1 1 49 m² 8 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.8.21
2 2 86 m² 20 0 m² $2,590 2 Bedrooms D2.20.16
1 1 49 m² 5 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.5.7
2 2 86 m² 20 0 m² $2,590 2 Bedrooms D2.20.3
1 1 49 m² 6 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.6.7
1 1 49 m² 8 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.8.7
1 1 49 m² 9 0 m² $2,590 1 Bedroom A1.9.7
 • Phí quản lý Các loại phí này được trả bởi chủ nhà nhằm phục vụ cho việc bảo trì các khu vực chung của chung cư hoặc dự án nhà ở. Với những dự án nhà ở mới, thường yêu cầu chi trả phí quản lý từ 1 đến 3 năm trước khi chuyển nhượng quyền sở hữu bất động sản. $0/m²

Tiện nghi của dự án

Có ban quản lý khách sạn Nhà hàng ngay tại tòa nhà Hồ bơi chung Bể tắm sục Khu gym chung Bar Clubhouse An ninh 24H Camera an ninh Câu lạc bộ trẻ em Bãi đậu xe Spa Phòng xông hơi Sảnh tiếp tân

Nhận xét

Viết một nhận xét
Biết về dự án này chứ? Trở thành người đầu tiên nhận xét

Tính toán vay

Các căn tương tự

 • MỚI
$142,000
2 1 50 m² Chung cư

Victoria Village

Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hiểu biết về thị trường Chung cư / Căn hộ TP.Hồ Chí Minh