Diamond Brilliant

(Viết bình luận)
Sơn Kỳ, Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
  • Mã căn: U179623
  • 2 Phòng ngủ
  • 2 Phòng tắm
  • 111.80 m²
  • Đang thi công (Th12 2021)
Giá bán $269,000
Chi tiết về yêu cầu
17
Phòng ngủ
2
Phòng tắm
2
Diện tích ở
111.80 m²
Tầng
2
Đang thi công
Th12 2021
Bảo trì
$96/tháng
Giá / m²
$2,410

Bán Chung cư 2 Phòng ngủ ở Diamond Brilliant

Đây là chung cư 111.80 m² với 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm hiện đang được bán.  và dự kiến hoàn thành vào Th12 2021. Bạn có thể mua chung cư này với giá $269,000 ($2,410/SqM).

Tiện nghi

Ban công

Thông tin cơ bản

Mã căn
U179623
Vị trí
Sơn Kỳ, Tân Phú, Đồng Nai, Việt Nam
Tiến độ thi công
Đang thi công (Th12 2021)
Tổng số tầng
13
Các căn hộ trong dự án
547
Nguồn đăng
Chủ đầu tư
Loại hình bất động sản
Chung cư
Quyền sở hữu Chung cư
Thuê
Tầng
2
Diện tích căn
111.80 m²
Nội thất
Nội thất cơ bản
View
Vườn, Cây xanh
Phí quản lý
Phí quản lý này được trả bởi chủ nhà nhằm phục vụ cho việc bảo trì các khu vực chung của chung cư hoặc dự án nhà ở. Thường chi trả phí quản lý từ 1 đến 3 năm trước khi chuyển nhượng quyền sở hữu bất động sản.
$96/tháng

Các căn hiện có ở Diamond Brilliant

  • All
  • 2 Phòng ngủ
  • 3 Phòng ngủ
Phòng ngủ Phòng tắm Diện tích ở Tầng Kích thước mảnh đất Giá/m² Kiểu căn hộ Số căn
2 2 96 m² 5 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.5.3
3 2 131 m² 5 0 m² $2,410 3 Bedrooms B3.5.12
2 2 96 m² 12 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.12.2
3 2 131 m² 2 0 m² $2,410 3 Bedrooms B3.2.12
2 2 96 m² 12 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.12.3
3 2 131 m² 3 0 m² $2,410 3 Bedrooms B3.3.12
2 2 96 m² 4 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.4.3
3 2 131 m² 7 0 m² $2,410 3 Bedrooms B3.7.12
2 2 96 m² 4 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.4.2
3 2 131 m² 4 0 m² $2,410 3 Bedrooms B3.4.12
2 2 96 m² 2 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.2.2
3 2 131 m² 6 0 m² $2,410 3 Bedrooms B3.6.12
2 2 96 m² 13 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.13.2
3 2 142 m² 2 0 m² $2,410 3 Bedrooms B3.2.5
2 2 96 m² 6 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.6.2
3 2 142 m² 13 0 m² $2,410 3 Bedrooms B3.13.5
2 2 96 m² 5 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.5.2
3 2 142 m² 12 0 m² $2,410 3 Bedrooms B3.12.12
2 2 96 m² 13 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.13.3
3 2 142 m² 12 0 m² $2,410 3 Bedrooms B3.12.5
2 2 96 m² 6 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.6.3
3 2 142 m² 7 0 m² $2,410 3 Bedrooms B3.7.13
2 2 96 m² 3 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.3.3
3 2 142 m² 7 0 m² $2,410 3 Bedrooms B3.7.5
2 2 96 m² 3 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.3.2
3 2 142 m² 6 0 m² $2,410 3 Bedrooms B3.6.13
2 2 96 m² 2 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.2.3
3 2 142 m² 6 0 m² $2,410 3 Bedrooms B3.6.5
2 2 96 m² 7 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.7.3
3 2 142 m² 5 0 m² $2,410 3 Bedrooms B3.5.13
2 2 96 m² 7 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.7.2
3 2 142 m² 5 0 m² $2,410 3 Bedrooms B3.5.5
2 2 98 m² 7 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.7.11
3 2 142 m² 4 0 m² $2,410 3 Bedrooms B3.4.13
2 2 98 m² 3 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.3.11
3 2 142 m² 4 0 m² $2,410 3 Bedrooms B3.4.5
2 2 98 m² 6 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.6.11
3 2 142 m² 3 0 m² $2,410 3 Bedrooms B3.3.13
2 2 98 m² 2 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.2.11
3 2 142 m² 3 0 m² $2,410 3 Bedrooms B3.3.5
2 2 98 m² 12 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.12.11
3 2 142 m² 2 0 m² $2,410 3 Bedrooms B3.2.13
2 2 98 m² 5 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.5.11
3 2 142 m² 13 0 m² $2,410 3 Bedrooms B3.13.12
2 2 98 m² 4 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.4.11
3 3 160 m² 2 0 m² $2,410 3 Bedrooms B3.2.6
2 2 98 m² 13 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.13.11
3 3 160 m² 5 0 m² $2,410 3 Bedrooms B3.5.6
2 2 112 m² 6 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.6.9
3 3 160 m² 6 0 m² $2,410 3 Bedrooms B3.6.6
2 2 112 m² 6 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.6.8
3 3 160 m² 4 0 m² $2,410 3 Bedrooms B3.4.6
2 2 112 m² 5 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.5.9
3 3 160 m² 7 0 m² $2,410 3 Bedrooms B3.7.6
2 2 112 m² 5 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.5.8
3 3 160 m² 3 0 m² $2,410 3 Bedrooms B3.3.6
2 2 112 m² 4 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.4.9
3 3 160 m² 12 0 m² $2,410 3 Bedrooms B3.12.6
2 2 112 m² 12 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.12.8
3 3 160 m² 13 0 m² $2,410 3 Bedrooms B3.13.6
2 2 112 m² 3 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.3.9
2 2 112 m² 13 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.13.9
2 2 112 m² 2 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.2.8
2 2 112 m² 2 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.2.9
2 2 112 m² 13 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.13.8
2 2 112 m² 3 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.3.8
2 2 112 m² 7 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.7.9
2 2 112 m² 7 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.7.8
2 2 112 m² 4 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.4.8
2 2 112 m² 12 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.12.9
2 2 112 m² 13 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.13.1
2 2 112 m² 12 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.12.10
2 2 112 m² 12 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.12.7
2 2 112 m² 12 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.12.1
2 2 112 m² 13 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.13.7
2 2 112 m² 7 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.7.10
2 2 112 m² 12 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.12.4
2 2 112 m² 13 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.13.10
2 2 112 m² 13 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.13.4
2 2 112 m² 2 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.2.1
2 2 112 m² 7 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.7.7
2 2 112 m² 4 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.4.4
2 2 112 m² 2 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.2.4
2 2 112 m² 2 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.2.7
2 2 112 m² 2 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.2.10
2 2 112 m² 3 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.3.1
2 2 112 m² 3 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.3.4
2 2 112 m² 3 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.3.7
2 2 112 m² 3 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.3.10
2 2 112 m² 4 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.4.1
2 2 112 m² 4 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.4.7
2 2 112 m² 7 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.7.4
2 2 112 m² 4 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.4.10
2 2 112 m² 5 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.5.1
2 2 112 m² 5 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.5.4
2 2 112 m² 5 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.5.7
2 2 112 m² 5 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.5.10
2 2 112 m² 6 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.6.4
2 2 112 m² 6 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.6.7
2 2 112 m² 6 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.6.10
2 2 112 m² 7 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.7.1
2 2 112 m² 6 0 m² $2,410 2 Bedrooms B3.6.1
  • Phí quản lý Các loại phí này được trả bởi chủ nhà nhằm phục vụ cho việc bảo trì các khu vực chung của chung cư hoặc dự án nhà ở. Với những dự án nhà ở mới, thường yêu cầu chi trả phí quản lý từ 1 đến 3 năm trước khi chuyển nhượng quyền sở hữu bất động sản. $0/m²

Tiện nghi của dự án

Nhà hàng ngay tại tòa nhà Hồ bơi chung Khu gym chung Bar Clubhouse An ninh 24H Camera an ninh Câu lạc bộ trẻ em Bãi đậu xe Sảnh tiếp tân

Nhận xét

Viết một nhận xét
Biết về dự án này chứ? Trở thành người đầu tiên nhận xét

Tính toán vay

Các căn tương tự

  • MỚI
$142,000
2 1 50 m² Chung cư

Victoria Village

Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hiểu biết về thị trường Chung cư / Căn hộ TP.Hồ Chí Minh