No results found.

您想在Thanh Xuan找到什么样的房产?

ROYAL CITY : Thanh Xuan 2 condo | V24-303  | FazWaz.vn
ROYAL CITY
Thanh Xuan, Hanoi, Vietnam
₫14,500,000 / 月
2
2
110 平米

您在Thanh Xuan拥有房产吗?

在FazWaz.vn免费录入房产信息并找到买家

我要卖房

Thanh Xuan房产项目

起价
₫1,900,000,000
距离
城市 6.82 千米
N/A 单元数
期房
起价
₫14,000,000,000
距离
城市 6.24 千米
N/A 单元数
期房
起价
₫15,000,000
距离
城市 6.24 千米
N/A 单元数
期房

查看所有Thanh Xuan的8个房产项目