Showing 2 listings.

Indochina Riverside

3 Bed 3 卫生间
172 平方米 楼层: Ground
₫ 16,000,000
月租金
项目特点:

Enquire Now

更多细节

您想在岘港找到什么样的房产?

Indochina Riverside : Hai Chau 3 condo | V15-43  | FazWaz.vn
Indochina Riverside
Thanh Khe, Da Nang, Vietnam
₫16,000,000 / 月
3
3
172 平米

您在岘港拥有房产吗?

在FazWaz.vn免费录入房产信息并找到买家

我要卖房

岘港房产项目

起价
₫1,471,000,000
距离
城市 1.69 千米
N/A 单元数
期房
起价
₫0
距离
城市 5.36 千米
N/A 单元数
Yes 现房
起价
₫0
距离
城市 5.62 千米
N/A 单元数
期房